Que l'exposició continuada al sol i als rajos ultraviolats augmenta el risc de patir càncer de pell no és cap novetat. Però sí que ho és el fet que la pluja i el clima més fred també poden influir en el desenvolupament d'aquesta malaltia. Així ha quedat demostrat en un estudi dut a terme per experts de la Universitat de Pennsylvania.

Investigacions anteriors dutes a terme als Estats Units havien demostrat que existeix una sorprenent disparitat entre la incidència del càncer i les taxes de mortalitat en diferents regions d'aquest país. En concret, les taxes més altes es produeixen a la Costa Est. Durant molt temps s'ha intentat relacionar aquesta dada amb diferents factors: racials, ètnics, de comportament, socials, econòmics i d'estil de vida. També se n'han tingut en compte altres com la contaminació de l'aire i l'exposició a pesticides.

Camp

Aquesta nova investigació, publicada a Environmental Engineering Science, analitza el paper potencial de la pluja i la zona climàtica amb el risc de patir càncer. Segons els experts que han participat, la temperatura i la humitat d'una determinada zona sembla estar relacionada en certa manera amb un increment dels casos d'aquesta malaltia, no tant per les variables per si mateix com pel fet que aquests factors poden augmentar l'exposició a carcinògens, en actuar com a portadors o en augmentar la generació natural dels mateixos.

Es tracta del primer estudi d'aquestes característiques que es duu a terme als Estats Units tenint relacionant aquests tres aspectes, pluja, zona climàtica i càncer, i per dur-lo a terme els científics han reunit dades de diferents tipus de càncer: mama, ovari, pulmó, colorectal i pròstata. S'han escollit 15 estats a l'atzar: Arizona, Arkansas, Califòrnia, Connecticut, Geòrgia, Iowa, Massachusetts, Nova York, Nova Jersey, Oklahoma, Carolina del Sud, Texas, Utah, Washington i Wisconsin.

Es van tenir en compte altres factors com l'edat, el gènere, l'origen ètnic o el nivell d'ingressos i, encara així, la variable de la temperatura va destacar entre les altres. En general, les taxes d'incidència de càncer van ser més altes en regions molt fredes en comparació amb climes càlids i secs. Tanmateix, quan l'equip va dividir el càncer en tipus, hi va haver algunes excepcions. Per exemple, el càncer de pulmó va ser més freqüent en zones càlides i seques.

Encara que l'estudi ha tingut certes limitacions –per exemple, els investigadors només van analitzar 15 estats, pel que el patró pot no ser vàlid per a tots els estats, o fins i tot per a altres països–, és important la conclusió obtinguda, per tal com té de nova i per la via que obre per investigar sobre aquesta qüestió.

Día plujós

Per exemple, els experts creuen que a la Costa Est, l'augment de la pluja filtra elements alcalins com el magnesi i el potassi del terra. Això fa que el terra sigui més àcid. En sòls àcids, i també en zones més fredes, els bacteris oxidants d'amoníac són més comuns. Aquests bacteris converteixen l'amoníac en nitrits, i en condicions més àcides, els nitrits poden convertir-se en àcid nitrós, que s'allibera a l'atmosfera. Les autoritats sanitàries consideren que l'àcid nitrós és un carcinogen.

Quant a les precipitacions, l'han relacionat amb el fet que la pell produeix vitamina D en resposta a la radiació ultraviolada del sol. Alguns estudis han relacionat la deficiència vitamina D amb alguns tipus de càncer, pel que, a les regions més plujoses amb menys llum solar, això podria exercir un factor de risc.