Sensible a les olors, als estats d'ànim, a les emocions, sensacions corporals, canvis de temps, contacte físic... si no t'has perdut, potser ets una persona PAS, és a dir, una persona altament sensible. És possible que no hagis sentit mai aquest terme o que potser et soni però vagament. El cas és que no va ser fins als anys 90 que Elaine Aron, doctora i investigadora en psicologia, va publicar un llibre sobre les persones PAS, intentant explicar què és i quines característiques tenen aquestes persones. A Espanya no va arribar, però, fins al 2012.

La Vanesa Fernàndez Ungria, psicòloga a Dendros, es refereix precisament a aquest llibre per explicar, breument, alguns dels trets de les persones PAS. D'aquesta manera, destaca que hi ha quatre característiques, i que si les compleixes totes, pot ser que siguis una persona amb una alta sensibilitat. "La sensibilitat és un tret de la personalitat, pots tenir-ne més o menys" i destaca que "les persones amb alta sensibilitat estan a la part del rang més alta. Neixen amb un sistema nerviós que els permet percebre els estímuls de manera més intensa". Malgrat tot insisteix: "No és una malaltia, és un tret de personalitat i és hereditari". Segons sembla, un 15% de la població és PAS, però molt no ho saben. 

Característiques PAS

D'aquesta manera, l'alta sensibilitat, segons explica Aron, està lligada a l'existència de quatre factors que han d'estar presents: profunditat de processament, gran emocionalitat i empatia, sensibilitat a les subtileses i sobre estimulació o saturació. 

1. Profunditat de processament

Aquesta característica fa referència a donar tombs i més tombs als mateixos pensaments i dur a terme una anàlisi profunda d'aquests. Analitzar, comparar, avaluar, escenes del passat i del present per decidir què fan abans d'executar, es pot llegir en el portal PAS Espanya. 

2. Gran emocionalitat i empatia

Molta intensitat emocional a cada una de les emocions. La imatge mental per definir aquesta característica podria ser una muntanya russa d'emocions, però entendre'n cada punt i cada coma. Les persones PAS tenen una capacitat empàtica molt important.

3. Sensibilitat vers les subtileses

El mateix portal destaca que les persones PAS tenen una capacitat per percebre les subtileses a través dels sentits. És a dir, olors, sabors, textures, fins i tot detecten petits detalls que la resta de persones passa per alt. 

4. Sobre estimulació o saturació

Els factors descrits fins ara poden comportar una sobre estimulació o saturació. Molta informació i processament profund.

joven pensativo unsplash

Jove pensatiu / Unsplash

Com es gestiona tot plegat?

"Els psicòlegs no és quelcom que diagnostiquem", destaca Fernàndez Ungria, sinó que es descriu com "un tret de personalitat". En aquest sentit, comenta que hi ha molts tests a la xarxa sobre persones PAS i que "és difícil trobar el límit". D'aquesta manera, exposa que és possible que compleixis una o dues característiques, però que això no et converteix en persona PAS.

Tot i això, ha quedat palès que gestionar tots aquests estímuls i informacions no és una cosa fàcil. En aquest context, com s'ho fa una persona PAS per assimilar-ho tot? "Les persones PAS el que volen és ser fortes a la vida tot i tenir aquesta sensibilitat. Aquesta intensa percepció la viuen com una càrrega, com més es coneguin i sàpiguen com funcionen es poden entendre a elles mateixes i els altres", comenta en conversa amb ElNacional.cat. Així, constata que poden tenir efectes positius, però també generar estrès. "Per això, és millor que es coneguin abans i anticipar-se a la saturació".

En aquest context, hi ha alguna cosa que hagin d'evitar? "El fet de conèixer-te fa que puguis gestionar millor. Si saps que has d'anar a un local, si saps que hi haurà molts estímuls, intentes potser estar-hi un temps limitat". Sembla doncs, que la clau és "conèixer-se bé i saber detectar". Les persones PAS poden estar gaudint d'una situació i arribar a un punt on la música és tan alta que la sensació de plaer es pot girar en contra. "Si et coneixes, pots preveure aquestes situacions. Socialment, són persones molt apreciades, ho perceben molt i saben que la gent hi confia molt amb coses íntimes, tenen molta empatia", insisteix. 

Més característiques

Com és en l'amistat una persona PAS? Doncs bàsicament es busca "molta profunditat, no els van les relacions superficials". Ara bé, també els agrada passar temps amb si mateixos. De fet, Fernàndez Ungria comenta que prop d'un 70% dels PAS són persones introvertides. El focus està en els estímuls que reben.

Posar-se l'etiqueta de persona PAS no és quelcom fàcil. Malgrat tot, ha ajudat a aquest col·lectiu a no sentir-se tan soles, destaca la psicòloga. "El reconeixement d'aquesta sensibilitat suposa un punt d'inflexió i pertinença a un grup, des de sempre se senten diferents, tot els atabala més". Ara bé, també insisteix que el tema de posar etiquetes no funciona per a tothom. 

 

 

Imatge principal: molta gent creuant per un pas de zebra, sensació de verticalitat i moviment ràpid / Unsplash