L'Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix a partir d'ara l'addicció als videojocs com una malaltia mental. La llista de la classificació internacional de malalties entra en vigor després que l'organització hagi publicat aquesta actualització, una vegada va ser aprovada a l'Assemblea de l'ONU el maig del 2021. Dins dels 'desordres mentals', l'OMS ha inclòs l'addicció als videojocs a la categoria d'ús de substàncies o comportaments addictius, on també figura el trastorn per addicció als jocs d'atzar.

L'organisme considera que "l'ús perillós de videojocs" és un dels factors que "influeixen en l'estat de salut" dins de l'ús perillós de substàncies, però també per "la manca d'exercici físic" o pels "hàbits d'alimentació inapropiats". Aquesta proposta ja es va sotmetre a votació a l'Assemblea Mundial de la Salut el 2019 i, des d'aleshores, els traductors i diversos grups científics han recomanat noves modificacions que s'han incorporat a la versió recentment publicada. Segons l'Organització Mundial de la Salut, "l'addicció als videojocs es caracteritza per un patró de comportament de joc persistent o recorrent (a jocs digitals o videojocs), que pot ser en línia (és a dir, a través d'Internet) o fora de la xarxa". En aquest sentit, destaquen tres peculiaritats de les persones que pateixen aquest trastorn: la manca de control sobre el joc, l'increment de la prioritat sobre la resta d'activitats vitals i la continuació o intensificació del joc tot i les conseqüències negatives sobre la persona.

Crítiques de la indústria dels videojocs

Afegeix l'organització que "el comportament de joc i altres característiques normalment són evidents durant un període d'almenys 12 mesos per tal que s'assigni un diagnòstic, encara que la duració requerida pot escurçar-se si es compleixen tots els requisits de diagnòstic i els símptomes són greus". Sobre aquest "patró de joc compulsiu", indiquen que pot ser "continu o episòdic i recurrent". Paral·lelament, pot ser fruit de l'angoixa o de l'afectació en alguns aspectes vitals, com pot ser el personal, el social, el familiar o l'educatiu. Asseguren que l'objectiu és reduir aquestes estadístiques. La inclusió d'aquesta malaltia mental va aixecar molta polseguera l'any passat. La indústria dels videojocs va carregar contra aquesta decisió perquè sosté que "no hi ha bases sòlides" per considerar l'addicció a aquests jocs com a malaltia mental.

Altres trastorns mentals que s'inclouen són els relacionats amb el neurodesenvolupament, l'esquizofrènia, la catatonia, els trastorns de l'estat d'ànim (bipolaritat o quadres depressius), els vinculats a l'ansietat o amb la por, els obsessivocompulsius, els de l'estrès, de control dels impulsos, de comportament disruptiu i dissocial, els neurocognitius o els vinculats, per exemple, al comportament associat a l'embaràs o part.