Novetats i canvis de criteri pel que fa a la covid-19. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha actualitzat les orientacions sobre el tractament dels pacients infectats amb el coronavirus, adaptant-les al menor risc de malaltia greu. En aquest sentit, les persones majors de 65 anys han passat de ser "d'alt risc" per a l'ingrés hospitalari a ser "de risc moderat". A Catalunya, la vacunació de persones majors de 60 anys va començar a mitjans d'octubre —poc després de l'inici de la campanya a les residències catalanes—.

El canvi de criteri es deu al fet que l'actualització inclou noves estimacions de risc de referència per a l'ingrés hospitalari en pacients amb covid no greu. "La nova categoria de risc moderat ara inclou persones que abans es consideraven d'alt risc, incloses les persones grans i aquelles amb malalties cròniques, discapacitats i comorbiditats de malalties cròniques", han resumit des de l'OMS. És a dir, que les persones immunodeprimides continuen tenint un risc alt si es contagien de covid —amb una taxa d'hospitalització estimada del 6%—.

El nou risc moderat per covid-19: qui s'hi inclou?

El nou risc moderat inclou ara les persones majors de 65 anys, aquelles amb malalties com obesitat, diabetis i condicions cròniques com la malaltia pulmonar obstructiva crònica, malaltia renal o hepàtica, càncer, persones amb discapacitat i amb comorbiditats de malalties cròniques —amb una taxa d'hospitalització estimada del 3%—. Per la seva banda, el risc baix inclou aquelles persones que no estan ni a les categories de risc alt o moderat i tenen un risc baix d'hospitalització (0,5%). Això vol dir que la majoria de les persones són de baix risc.

Els experts afirmen que les noves recomanacions reflecteixen els canvis en la virulència i transmissibilitat de les variants circulants de la covid-19, juntament amb els canvis en la immunitat relacionats amb les vacunes mundials —que han donat lloc a un menor risc inicial de malaltia greu i mort per a la majoria dels pacients amb covid-19 no greu—. Tot plegat vol dir que es reflecteix el menor risc basal per a la majoria dels pacients amb covid-19 no greu, així com una evidència més alta de seguretat i una disponibilitat més alta de teràpies. Tanmateix, els experts reconeixen que encara existeixen "incerteses" al voltant de la terapèutica i les proves emergents i que les recomanacions han de fer-se servir a la llum de les inexactituds.

Recomanacions terapèutiques per a la covid-19

Així, pel que fa a les teràpies, l'OMS recomana l'ús del fàrmac antiviral nirmatrelvir-ritonavir (Paxlovid) en pacients amb covid-19 no greu amb risc alt i moderat d'ingrés hospitalari. Les recomanacions estableixen que Paxlovid es considera la millor opció per a la majoria de pacients, pels seus beneficis terapèutics, facilitat d'administració i menys preocupacions sobre possibles mals. 

En canvi, desaconsella l'ús de molnupiravir i remdesivir en pacients amb risc moderat, considerant que els mals potencials superen els beneficis limitats en pacients amb risc moderat d'ingrés hospitalari. Per a les persones amb baix risc d'hospitalització, no recomana cap teràpia antiviral. Els símptomes com la febre i el dolor poden seguir controlant-se amb analgèsics com el paracetamol. En la mateixa línia, es contempla una forta recomanació contra l'ús del nou antiviral VV116 per pacients amb covid-19 excepte en assajos clínics, independentment de la gravetat de la malaltia. També es recull una recomanació ferma contra l'ús d'ivermectina en pacients amb covid-19 no greu, alhora que es manté el consell contra l'ús d'ivermectina en pacients amb covid-19 greu o crític, excepte en assajos clínics.

Segueix ElNacional.cat a WhatsApp, hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!