No suposa cap sorpresa dir que dins de les malalties greus, el càncer és un dels grans mals del nostre temps. Ara, una part de la ciència es mostra preocupada després que s'hagi descobert que els casos de càncer anal s'han multiplicat per dues en l'última dècada i mitja als Estats Units. I més encara, pel fet que la mortalitat d'aquest tipus de càncer ha crescut encara més del doble.

La infecció de transmissió sexual més habitual al món és potser el virus del papil·loma humà (VPH), encara que també és cert que habitualment no sol tenir un impacte significatiu en la salut a llarg termini. Tot i així, també es pot ressenyar que en ocasions pot conduir a resultats més greus. No en va, el VPH és un factor de risc alt per al càncer cervical, el càncer oral i el càncer anal. Un aspecte que, en general, desconeix la majoria de la població.

Tub assaig

Tal com s'ha informat en un nou estudi publicat en el Journal of the National Cancer Institute, l'increment de la mortalitat per càncer anal preocupa més que mai en la comunitat científica. La feina d'investigació –del Centre de Ciències de la Salut de la Universitat de Texas a Houston– va analitzar les tendències en les taxes d'incidència d'EE. UU. del carcinoma de cèl·lules escatoses de l'anus, generalment causat pel VPH, durant un període d'al voltant de 15 anys.

Els científics es mostren preocupats per l'escàs coneixement que al respecte d'aquest càncer existeix en la societat i advoquen per campanyes educatives per conscienciar sobre el creixement del càncer anal i la importància de la seva immunització.

Per a l'estudi, els investigadors van accedir al conjunt de dades d'estadístiques de càncer dels Estats Units per analitzar les tendències en les taxes d'incidència i la mortalitat de càncer anal en el període entre els anys 2001. Durant aquest període, l'equip encarregat de realitzar l'estudi va identificar més de 68.000 casos de càncer anal, amb una taxa de mortalitat del 17,6%.

Les anàlisis de les dades van revelar que els diagnòstics de càncer anal i les taxes de mortalitat per aquest van augmentar més del doble en adults de 60 a 69 anys. Les taxes d'incidència van augmentar gairebé un 3% per cada any durant la dècada i mitja estudiada. Una dada que revela que el càncer anal és un dels que augmenta més ràpidament, igual com succeeix amb la mortalitat per la seva causa.

Investigadora

Després d'aquestes troballes, els investigadors creuen que els metges haurien de començar a posar-se a detectar el càncer anal entre els pacients que consideren que poden trobar-se en situacions de risc. La detecció de càncer anal no és una cosa que es realitzi habitualment tret d'en determinats grups d'alt risc però aquest nou estudi –segons els seus autors–, hauria de provocar que la comunitat mèdica ampliessin el ventall en les avaluacions de la seva detecció.