Investigadors de Barcelona han aconseguit eliminar tumors i evitar el seu creixement en ratolins amb un tractament que combina quimioteràpia i un fàrmac que inhibeix un mecanisme que repara en les cèl·lules tumorals el dany en l'ADN generat per la radioteràpia i la quimioteràpia.

L'estudi, publicat a 'Molecular Cell' i liderat per científics de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) de Barcelona, ​​ha demostrat per primera vegada el paper clau d'una proteïna en la capacitat de reparació de les cèl·lules tumorals, i derivarà en un assaig clínic.

Els investigadors han analitzat el paper d’aquesta proteïna, la qunasa IKKa, com a diana terapèutica implantant en ratolins tumor de còlon de pacients humans que havien desenvolupat metàstasi i resistència al tractament

Els resultats de l’estudi van mostrar que els animals que van rebre el tractament que combinava aquests inhibidors amb la quimioteràpia van sobreviure, i es va detectar que les cèl·lules tumorals havien mort –com van confirmar en mostres ‘in vitro-, mentre que els que només van tenir una de les dues teràpies, van morir.

La signant del treball i oncòloga Clara Montagut ha destacat que els resultats són prometedors i obren noves vies de tractament per al càncer: “Però abans d’arribar als pacients, hi haurà primer que realitzar un assaig clínic per confirmar els resultats d’eficàcia i caracteritzar els efectes secundaris en humans”.