Un nou estudi conclou que el consum d'alcohol de baix a moderat pot endarrerir el deteriorament cognitiu en adults de mitjana edat o en persones grans. La investigació ha estat publicada a la revista JAMA Open Network i obre un nou camí perquè en futures investigacions es continuï aprofundint en la relació entre alcohol i ment humana.

Els autors de l'estudi assenyalen que els estudis previs que han investigat la relació entre el consum d'alcohol i el deteriorament cognitiu sovint són limitats en dos sentits. Primer, perquè normalment es basen en mesures úniques de deteriorament cognitiu, quan aquest pot presentar-se de diverses maneres. I en segon lloc, perquè solen tenir en compte el temps de seguiment del deteriorament cognitiu, malgrat que el deteriorament sol ser més gran o menor depenent de l'edat de les persones en lloc del temps transcorregut.

Copes de vi - consum alcohol

Un nou estudi assenyala que l'alcohol redueix el deteriorament cognitiu

L'estudi

Per això, els autors de la investigació van desenvolupar el seu estudi tenint en compte aquests factors, amb l'objectiu de comprendre millor els efectes del consum baix i moderat d'alcohol sobre el deteriorament cognitiu en l'edat avançada. Els autors es van basar en dades de l'Estudi de salut i jubilació, que va ser un estudi longitudinal que va involucrar uns 20.000 adults de mitjana i avançada edat que viuen als EUA. La mostra que van utilitzar els investigadors era representativa de la població dels EUA, i van rastrejar els participants durant una mitjana de 9,1 anys.

L'equip va avaluar regularment el funcionament cognitiu dels participants durant aquest temps, enfocant-lo en tres mesures: memòria total de paraules, estat mental i vocabulari. Van dividir els participants en dos grups: aquells amb puntuacions persistentment altes en el temps i aquells amb puntuacions persistentment baixes.

Els participants també van informar sobre quantes begudes alcohòliques havien consumit de mitjana. Durant l'anàlisi de dades, els investigadors els van separar en tres grups: els que mai no bevien, els que bevien en el passat i els que bevien en el present. Així mateix, van classificar els bevedors com a bevedors en un rang de sota a moderat o com a bevedors en excés.

Ampolla de vi - consum alcohol

Per mesurar el deteriorament cognitiu es van utilitzar tres variables: memòria total de paraules, estat mental i vocabulari

Després d'analitzar les dades, els investigadors van trobar que el consum de baix i moderat es va associar amb millors resultats cognitius en les tres mesures per a adults de mitjana edat i grans. Com altres factors podrien ser responsables d'aquesta associació, els investigadors van tenir en compte l'edat, el sexe, la raça, el nivell educatiu, l'estat civil i l'índex de massa corporal (IMC) en l'anàlisi. L'associació entre puntuacions cognitives consistentment altes i consum d'alcohol de sota a moderat va persistir.