La segona onada de la pandèmia de coronavirus afecta de ple a tot Catalunya i la pràctica totalitat presenten un risc molt alt de rebrot de la Covid-19.  Només una comarca, l'Alta Ribagorça presenta un índex baix (16,52). El risc de rebrot a Catalunya és avui divendres de  731. Dotze de les 42 comarques catalanes superen aquesta xifra. Hi ha vuit que tenen el risc de rebrot per sobre de mil.

Les 12 comarques amb el risc de rebrot per sobre de la mitjana

 • Osona: 1.312
 • Segarra: 1.292
 • Pla de l'Estany: 1.199
 • Berguedà: 1.165
 • Garrotxa: 1.160
 • Noguera: 1.109
 • Baix Camp: 1.074
 • Ribera d'Ebre: 1.012
 • Baix Empordà: 980
 • Gironès: 975
 • Solsonès: 893
 • Alt Empordà: 862

Què mesura el risc de rebrot?

El risc de rebrot, també conegut com a Índex de Creixement Potencial (EPG), es compon de dos factors: la velocitat de reproducció i la incidència acumulada dels últims catorze dies. La velocitat de reproducció mitjana dels darrers set dies permet avaluar la velocitat de propagació de la malaltia. Es calcula com el quocient entre la mitjana dels casos confirmats els últims tres dies respecte dels casos confirmats de cinc dies enrere, també com a mitjana de tres dies. Posteriorment es fa la mitjana dels set últims dies.

El segon component és la incidència acumulada dels darrers catorze dies, que es calcula com el nombre de nous casos del dia actual més els casos dels tretze dies anteriors per 100.000 habitants. Aquesta incidència permet estimar quantes persones hi ha amb capacitat de contagiar la malaltia en un moment determinat (casos actius). Per fer els càlculs de la incidència acumulada s’exclouen els pacients ingressats en residències geriàtriques perquè tenen un comportament epidemiològic diferent.

Què permet fer?

El risc de rebrot permet valorar el creixement d’una epidèmia, ja que mesura els possibles nous casos diagnosticables els pròxims catorze dies i està relacionat amb la probabilitat d’aparició de nous brots epidèmics.  Aquest índex es té en consideració a l'hora de prendre mesures per impedir l'expansió de la Covid-19.