Fer negoci amb la sanitat és el pa de cada dia al món. I el coronavirus no n'és l'excepció. Centenars de laboratoris privats arreu de l'Estat oferien fins avui la possibilitat de fer la prova de la Covid-19 a tothom que ho volgués i que pagués un preu cada dia més elevat. Des d'aquest dimarts al matí, tots aquests centres queden intervinguts pel ministeri de Sanitat. Una ordre del BOE publicada aquest matí posa les clíniques de diagnòstic al servei dels governs autonòmics. 

"Les comunitats tindran a la seva disposició els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic, així com el seu personal", estableix la nova norma, que dona potestat als respectius executius per regular-ne els preus, amb l'objectiu "d'evitar situacions abusives en l'accés a aquest servei". 

A partir d'ara els tests de detecció de la Covid-19 només podran fer-se sota prescripció mèdica, és a dir, que ja no es podrà anar a una clínica i demanar ser sotmès a la prova sense un volant del metge. Alhora, l'ordre del ministeri obliga tots els centres privats a comunicar a les autoritats sanitàries de la comunitat tots els casos positius que hagin diagnosticat.

La intervenció d'aquestes clíniques serà vigent fins que s'aixequi l'estat d'alarma.