Mesura oficialitzada. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dijous el reial decret llei aprovat pel Consell de Ministres que fa obligatori l'ús de mascaretes en exteriors a partir d'aquest divendres 24 de desembre. Una mesura que va anunciar dimecres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la conferència de presidents i que ara necessitarà la validació del Congrés dels Diputats.

El text, de nou pàgines, assenyala que "les persones de sis anys en endavant queden obligades a l'ús de mascaretes" en els següents casos: el primer, "en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic"; el segon, "en qualsevol espai a l'aire lliure d'ús públic o que es trobi obert al públic"; i el tercer, "en els mitjans de transport aeri, marítim, en autobús, o per ferrocarril, incloent-hi les andanes i estacions de viatgers, o telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili". "En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina", precisa el document.

 

Com gairebé qualsevol norma, aquesta llei té excepcions. Llavors, l'obligació no serà exigible en alguns casos particulars, com ara "a les persones que presentin alguna mena de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per treure's la mascareta, o bé, presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització". Així mateix, tampoc es podrà exigir "en el cas que, per la mateixa naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta resulti incompatible, amb arranjament a les indicacions de les autoritats sanitàries".

Una altra excepció la conformen "aquells llocs o espais tancats d'ús públic que formin part del lloc de residència dels col·lectius que allà s'hi reuneixin, com són les institucions per a l'atenció de persones majors o amb discapacitat, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reuneixin característiques similars, sempre que els col·lectius esmentats i els treballadors que allà exerceixin les seves funcions, tinguin cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80% amb pauta completa i de la dosi de record, acreditat per l'autoritat sanitària competent". Quedi clar que aquesta última excepció "no serà d'aplicació als visitants externs, ni als treballadors dels centres residencials de persones majors o amb diversitat funcional, ja que en aquest cas sí és obligatori l'ús de mascareta".

Excepcions

Finalment, no serà exigible "a l'exterior, durant la pràctica d'esport individual, així com durant la realització d'activitats de caràcter no esportiu que es realitzin en espais naturals i mantenint, en tot cas, la distància mínima d'1,5 metres amb altres persones que no siguin convivents".

El restabliment de l'obligatorietat de la mascareta en espais exteriors és l'única mesura de Pedro Sánchez assolida durant la conferència de presidents d'aquest dimecres. El Consell de Ministres, reunit de forma extraordinària, ha aprovat aquest dijous el reial decret que ho regula, que entrarà en vigor aquest divendres dia 24 de desembre. El BOE l'ha publicat aquest dijous, òbviament en castellà, ja que des del maig s'ha deixat de publicar en català.

 

Imatge principal: Les mascaretes tornen a ser obligatòries en exterior, però amb excepcions / Pexels