El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va iniciar el 1998 la traducció al català dels textos legislatius que publica. Aquesta traducció del BOE va ser el resultat d'un conveni de col·laboració entre el govern de l'Estat i el de la Generalitat a partir de l'aplicació d'un Reial decret del 1997 que preveu la publicació de les lleis en les llengües cooficials. Això no obstant, l'octubre de l'any passat, vint-i-tres anys després d'aquell acord, el conveni va quedar extingit per una qüestió administrativa. Durant uns mesos es va continuar traduint els textos però era el Govern de la Generalitat qui n'assumia en solitari les despeses i, a finals del mes de maig d'aquest any, davant la falta d'un nou acord amb l'executiu espanyol, es va deixar de publicar el suplement en català del BOE.

El conveni del 1998 "per a la publicació de les lleis en llengua catalana" el van signar l'aleshores conseller de la Presidència, Xavier Trias, i el vicepresident primer del Govern del PP, Francisco Álvarez Cascos. Comportava que la Generalitat, a través de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial, s'encarregava de la traducció dels textos perquè apareguessin publicats al BOE i les dues administracions en sufragaven al 50% les despeses.

El conveni tenia una vigència de cinc anys, al cap dels quals es considerava "tàcitament" prorrogat cada any. Això no obstant, una nova normativa de règim jurídic del sector públic aprovada el 2015, que obligava a revisar aquesta mena de convenis, va provocar que l'octubre de l'any passat s'aabés i va imposar la necessitat de signar-ne un de nou per mantenir al pacte entre les dues administracions.

 

Durant mesos, segons fonts de l'executiu català, des de la Generalitat s'ha reclamat aquesta traducció. En un primer moment, davant de la inacció del govern espanyol i enmig la crisi sanitària pel coronavirus, es va optar per seguir finançant-la en solitari, assumint aquest sobrecost per garantir la continuïtat de la publicació de la versió en català del BOE a l'espera de la signatura d'un nou conveni.

Això no obstant, finalment, després de més de mig any sense aconseguir concretar cap resposta de Madrid, la Generalitat va decidir suspendre la traducció a l'espera que el govern espanyol s'avingués a negociar. Amb data 26 de maig va aparèixer a la pàgina web del BOE la darrera publicació al suplement en llengua catalana

Poca voluntat del govern espanyol

Des de la Conselleria de Presidència, de la qual depèn l'Entitat Autònoma del Diari Oficial de la Generalitat, s'assegura que durant aquests mesos la Generalitat ha constatat la "poca voluntat" del govern espanyol per renegociar el conveni i per pagar el sobrecost que ha hagut d'assumir la Generalitat per intentar mantenir actiu el suplement en català del BOE. Presidència assegura, no obstant, que la Generalitat manté la voluntat de recuperar la traducció al català dels textos, tan aviat com sigui possible, amb un nou acord.

Des del 2008, el suplement en llengua catalana del BOE incloïa el sumari complert de la secció de Disposicions Generals, la traducció de les lleis, els reials decrets, els reials decrets legislatius, les transposicions de les directives de la Unió Europea i els reglaments executius sotmesos a consulta del Consell d'Estat. Si bé al començament la traducció es podia endarrerir tres mesos de mitjana, des del 2008 s'havia aconseguit retallar a sis dies la diferència entre la publicació del BOE en castellà i la seva versió traduïda. A més, un cercador a la pàgina web del BOE permet buscar els documents publicats al suplement en català per paraules clau o per data i número de la publicació. Aquest cercador, no obstant, apareix buit a partir del 27 de maig d'aquest any.

 

A la imatge principal, captura del darrer dia en què apareixen entrades al suplement en català del BOE, el 26 de maig d'aquest any