Tot, fins i tot l'exercici físic, s'ha de dur a terme en la seva justa mesurada. Una descripció molt generalista i difícil de calcular. Que una persona realitzi una activitat física massa intensa, no només provoca un deteriorament en el seu organisme, sinó també al cervell. Així ha quedat de manifest en un estudi publicat a la revista Current Biology.

El treball demostra com un grup de participants que va ser sotmès pels investigadors que van realitzar l'estudi a una càrrega d'entrenament excessiva, va mostrar una fatiga mental acusada.

Natación

El curiós és que aquesta fatiga va incloure una sèrie de canvis a la regió del cervell que regula la presa decisions. Els atletes també van actuar de manera més impulsiva, escollint recompenses immediates en lloc de les més importants que tardarien més a arribar.

Els experts subratllen que "la regió prefrontal lateral que es va veure afectada per la sobrecàrrega d'entrenament esportiu va ser exactament la mateixa que s'havia demostrat vulnerable al treball cognitiu excessiu en estudis anteriors".

El cert és que la investigació científica ens diu que existeix una connexió important entre l'esforç mental i el físic: ambdós requereixen control cognitiu. És la raó per la qual s'ha dut a terme aquest estudi liderat per l'Institut Nacional d'Esport, Experiència i Acompliment (INSEP) a França, que entrena atletes per als Jocs Olímpics.

Alguns atletes havien patit la síndrome del sobreentrenament, en el qual el seu rendiment es va desplomar en experimentar una aclaparadora sensació de fatiga. El dubte resideix en si aquesta síndrome de sobreentrenament pot provocar el mateix tipus de fatiga que també pot ser causada pel treball intel·lectual excessiu.

Gimnàs

Per esbrinar-ho, es va sotmetre a un grup de 37 atletes masculins de resistència a una sèrie de proves, com exercicis de ciclisme, proves de comportament o una ressonància magnètica funcional (fMRI). En primer lloc, com és obvi, van notar un cansament que es manifestava en cada una de les proves. A més, van comprovar que el cervell s'activa millor quan hi ha recompenses immediates. Així mateix es va descobrir que els cervells dels atletes que havien estat sobrecarregats físicament, també van mostrar una disminució de l'activació de l'escorça prefrontal lateral, una regió clau del sistema de control executiu, que és clau per a la presa de decisions en la vida diària.

La investigació és important per les seves repercussions. Els experts creuen que pot ser important controlar el nivell de fatiga per evitar que es prenguin males decisions. En futurs estudis, els investigadors planegen explorar per què controlar l'entrenament esportiu o el treball intel·lectual fa que el sistema de control cognitiu sigui més difícil d'activar en tasques posteriors. Això pot obrir la porta a nous tractaments per prevenir el deteriorament dels esportistes d'elit i per demostrar una vegada més que si bé l'esport de resistència és generalment bo per a la salut, practicar-ho en excés pot tenir efectes adversos al cervell per a la vida normal.