L'acumulació de colesterol dolent a les artèries és un dels factors de riscos més importants associats a les malalties cardiovasculars. Però en els últims anys també s'ha comprovat que el colesterol fabricat al cervell sembla jugar un paper clau en el desenvolupament de la malaltia de l'Alzheimer.

En una nova investigació duta a terme per experts de la Facultat de Medicina de la Universitat de Virgínia van demostrar que el colesterol produït per cèl·lules anomenades astròcits és necessari per controlar la producció de beta amiloide, una proteïna que s'acumula al cervell dels pacients amb Alzheimer. La proteïna s'acumula en plaques insolubles i fins ara no s'ha aconseguit eliminar-les o prevenir-les per tractar o prevenir l'Alzheimer.

La nova investigació ofereix important informació sobre com i per què es formen les plaques i poden explicar per què els gens associats amb el colesterol s'han relacionat amb un risc més important d'Alzheimer.

"Aquest estudi ens ajuda a comprendre per què els gens relacionats amb el colesterol són tan importants per al desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer", assegura la investigadora Heather A. Ferris, de la Divisió d'Endocrinologia i Metabolisme de la Universitat de Virgínia. "Les nostres dades apunten a la importància de centrar-se en la producció de colesterol en els astròcits i el transport a les neurones com una manera de reduir la beta amiloide i evitar que es formin plaques".

Neurona Alzheimer

El cos produeix colesterol de forma natural perquè pugui produir hormones i realitzar altres funcions importants. El nou descobriment atorga més responsabilitats al colesterol i dona llum sobre el paper dels astròcits en la malaltia d'Alzheimer. Els científics ja saben que aquestes cèl·lules cerebrals comunes tenen canvis dramàtics en la malaltia d'Alzheimer, però que no se sabia si les cèl·lules patien la malaltia o hi contribuïen. Els nous resultats suggereixen això últim.

Els científics han descobert que els astròcits ajuden a impulsar la progressió de la malaltia d'Alzheimer en produir i distribuir colesterol a les neurones. Aquesta acumulació de colesterol augmenta la producció de beta amiloide i, al seu torn, estimula l'acumulació de placa.

Normalment, el colesterol es manté bastant baix a les neurones, la qual cosa limita l'acumulació de beta amiloide. Però en l'Alzheimer, les neurones perden la seva capacitat per regular la beta amiloide, la qual cosa resulta en la formació de placa.

El bloqueig de la producció de colesterol dels astròcits va disminuir enèrgicament la producció de beta amiloide en ratolins de laboratori. És massa aviat per dir si això podria imitar-se en les persones per prevenir la formació de placa, però els investigadors creuen que és probable que més investigacions donin informació important que beneficiarà la batalla contra l'Alzheimer.