El coronavirus també ha impactat en la diagnosi del càncer. De fet, segons ha explicat la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) a través d'un informe, un de cada cinc pacients amb càncer no s'han diagnosticat encara. Això preocupa especialment als oncòlegs perquè hi ha la possibilitat de tenir menys opcions terapèutiques.

El president del SEOM, el doctor Álvaro Rodríguez, ha assegurat que "és fonamental garantir la continuïtat de l'assistència, diagnòstic i tractament de les malalties greus no Covid, com el càncer, per evitar un excés de mortalitat per aquestes malalties". Així ho ha detallat i recollit Servimedia durant la presentació de l'informe Las cifras del cáncer en España 2021, editat per la societat científica, en col·laboració amb la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), amb les dades aportades pels seus registres i per les diferents fonts: Global Cancer Observatory (CGO), Agència Internacional d'Investigació del Càncer (IARC) de l'Organizació Mundial de la Salut (OMS), de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) y Globocan-2020.

Sense diagnòstic 

Durant la presentació, Rodríguez ha comentat que una de cada cinc persones amb càncer no estan diagnosticades per la pandèmia, fet que suposa un 20%. Pel coronavirus, "els pacients que estan dins del circuit assistencial han viscut una readaptació a una situació excepcional, i des dels Serveis d'Oncologia hem prioritzat l'atenció telefònica i hem ajustat tractaments per minimitzar riscs". 

El problema es troba en aquells pacients que estan fora del sistema per culpa dels endarreriments pel que fa als diagnòstics de càncer, "que suposen un impacte molt negatiu en els resultats i en les opcions i oportunitats que tenim perquè els tractaments repercuteixin sobre la supervivència i la pal·liació", ha exposat.

Més casos de càncer de pulmó

Precisament per això, destaca que amb una tasca de diagnòstic menor "ens preocupa si els tumors han arribat en estadis més avançats, o si arriben". Per això, hi ha la necessitat de destinar els recursos necessaris, tant humans com tècnics per evitar els endarreriments de detecció de nous casos i pèrdues d'oportunitat de curació". 

Espanya no és una excepció. Als països de l'entorn passa exactament el mateix. Tot i que segons han exposat, a Europa les estimacions indiquen que la mortalitat per càncer de pulmó en dones és superior a la mortalitat per càncer de mama des del 2016. Tot i aquestes dades no s'han observat a Espanya encara, Rodríguez ha destacat que "la mortalitat per càncer de pulmó en les dones segueix tenint una tendència a l'alça, a causa de la incorporació de la dona a l'hàbit del tabac". 

 

Imatge principal: dos metges operen a un pacient / Unsplash