Des de fa temps, i cada vegada més, la medicina i altres ciències que hi estan relacionades entenen el paper fonamental que té la nutrició en la salut. Tant és així, que per poder controlar algunes afeccions com la diabetis i la hipertensió, només és possible recórrer a la dieta més enllà de l'ajuda que puguin aportar certs fàrmacs.

Tanmateix, el paper de la nutrició en la prevenció o el tractament del càncer no és tan clar i no només divideix les seves opinions a la comunitat científica, sinó que són molts els treballs que es duen a terme per provar de tancar en positiu el debat sobre el tema.

En un estudi recent es va sotmetre uns ratolins a portar una dieta amb nivells reduïts d'un aminoàcid particular i es va comprovar que responien més bé als tractaments contra el càncer. Les troballes són interessants, però tot i així, els autors de l'estudi demanen precaució.

La investigació, publicada a la revista Nature, analitza el paper en el tractament del càncer d'un aminoàcid anomenat metionina. La dificultat de l'estudi ha de veure, sobretot, per què, a diferència d'altres patiments, el càncer es tracta de diferents malalties amb múltiples formes i en moltes ocasions es defineix molecularment. És per aquesta raó per la qual els científics estan començant a comprendre com la nutrició i la dieta estan influint en un espectre tan complex.

Carn

La metionina

És un aminoàcid necessari perquè les cèl·lules del cos humà puguin funcionar. La metionina és un dels aminoàcids de caràcter essencial perquè el mateix cos humà no és capaç de generar-lo. Els éssers humans ens cal aconseguir-lo a través dels aliments. Són molts els que contenen metionina i, entre ells, els ous i la carn són els que destaquen per tenir nivells especialment elevats.

Al llarg dels anys alguns investigadors han arribat a descobrir que la metionina augmentava la vida útil en les rates o que serveix per prevenir l'obesitat si es porta una dieta basada en aliments d'origen animal.

Alguns han començat a examinar el seu paper potencial en el tractament del càncer. La metionina va despertar l'interès dels investigadors perquè té un paper important en un mecanisme cel·lular a què es dirigeixen alguns medicaments de quimioteràpia i radioteràpia. Els científics coneixen aquesta via com a metabolisme d'un carboni. A més, alguns estudis anteriors han insinuat que restringir la metionina en la dieta podria tenir un efecte anticancerigen.

Ous

Prova de restricció de metionina

Per investigar, els investigadors van fer servir una varietat de models de càncer. En primer lloc, van provar dos tipus de teixit cancerós resistent al tractament d'humans i empeltat en ratolins. Quan els científics van alimentar els ratolins amb una dieta amb nivells reduïts de metionina, el creixement del tumor va disminuir en comparació amb els ratolins alimentats amb una dieta estàndard.

En analitzar els detalls metabòlics, com s'esperava, van descobrir que restringir la metionina reduïa el creixement tumoral en dificultar l'anomenat metabolisme d'un carboni.

Després, els científics van utilitzar un medicament de quimioteràpia comuna en combinació amb una dieta restringida en metionina. Van utilitzar una dosi baixa de la droga, que va ser insuficient per reduir el tumor. Tanmateix, segons els autors, la dieta baixa en metionina combinada amb el medicament va conduir a una "inhibició marcada del creixement tumoral".

Quan els investigadors van investigar un tipus de sarcoma de ratolí que no respon a la radioteràpia, van descobrir que amb una dieta restringida en metionina per si sola no n'hi havia prou per retardar el creixement del tumor. Tanmateix, quan aquests ratolins també van rebre una dosi de radiació, el creixement tumoral es va desaccelerar significativament.

En la fase següent de l'estudi, els científics van alimentar sis humans sans amb una dieta amb baixos nivells de metionina durant 3 setmanes. El resultat va revelar que els efectes metabòlics van ser similars als observats en els models de ratolins.

Segons els autors, aquests resultats són preliminars i aquest enfocament podria no ser efectiu en humans o per a tots els tipus de càncer. De fet, creuen que la restricció de metionina podria, potser, impulsar el creixement d'alguns tipus de càncer, però encara han de continuar amb uns quants estudis per poder extreure conclusions definitives. En tot cas, volen deixar clar que encara que els primers resultats han estat satisfactoris, no vol dir que animin les persones a passar-se a una dieta vegana.