Dotze casos de càncer de mama al dia. L'any 2017 es van diagnosticar a Catalunya 4.516 casos, que representen el 28% de tots els tumors malignes. Es tracta del tumor més freqüent en dones pel que fa a la mortalitat i també en general. Ara bé, la supervivència als cinc anys de les dones diagnosticades de càncer de mama és del 86,5% en el darrer període analitzat a Catalunya, similar a la dels països europeus amb més supervivència.

La mortalitat disminueix un 2,6% cada any gràcies a les millores en els tractaments i en l'organització de l'atenció sanitària, i també pel programa de detecció precoç implantat a Catalunya des de fa anys, segons informa el Departament de Salut amb motiu de la celebració, avui, del Dia Mundial contra el càncer de mama.

Malgrat les bones xifres de supervivència, el càncer de mama va causar la mort a 979 dones al 2017 (982 a l’any 2016). Cada any es produeix una disminució del 2,6% en la mortalitat. 

Detecció precoç

Durant el 2017 es van convidar més de 420.000 dones al programa de detecció precoç. Un 66% hi va participar, cosa que va permetre detectar 1.200 tumors, bona part en fases inicials i, per tant, amb una probabilitat de curació superior.

A més, el Departament de Salut ofereix a les dones el circuit de diagnòstic ràpid en casos de sospita. A més, a les unitats de consell genètic s'atenen les dones amb risc més alt de patir aquest tumor. 

La prevenció és un element bàsic per reduir l'impacte d'aquesta malaltia. El Codi Europeu contra el càncer recull un seguit de recomanacions com mantenir un pes saludable, especialment després de la menopausa, fer activitat física, reduir l'alcohol i practicar la lactància materna.