Quan una persona està en risc de patir hipertensió, ha patit ja algun episodi o algun accident cardiovascular, se li sol restringir el consum de sal en la dieta de forma dràstica com a mesura de prevenció. Això provoca un cert rebuig en algunes persones perquè no gaudeixen igual dels aliments.

Però un nou estudi presentat en el Congrés ESC 2021 de la Societat Europea de Cardiologia i publicat en el New England Journal of Medicine ha demostrat que els substituts de la sal, que reemplacen part del clorur de sodi en la sal regular per clorur de potassi, poden ser una bona opció.

Ja se sabia que redueixen pressió arterial, però els seus efectes sobre les malalties cardíaques, els accidents cerebrovasculars i la mort no havien estat concloents. A més, existia preocupació perquè podien causar excés de potassi en persones amb malaltia renal crònica que provocava arrítmies cardíaques i mort sobtada.

El Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS) ha comparat l'efecte del substitut de sal de sodi reduït davant la sal regular sobre l'accident cerebrovascular, els esdeveniments cardiovasculars, la mortalitat i la hiperpotassèmia clínica en un assaig dut a terme entre abril de 2014 i gener 2015 els participants del qual –més de 20.000 persones– eren adults amb un accident cerebrovascular previ o de 60 anys o amb una hipertensió mal controlada.

Saler

Se'ls va donar un substitut de sal (aproximadament 75% de clorur de sodi i 25% de clorur de potassi) com reemplaço de la sal comuna i se'ls va recomanar que l'utilitzessin per cuinar, condimentar i conservar els aliments. També se'ls va animar a utilitzar el substitut de la sal amb més moderació que abans per maximitzar la reducció de sodi.

Durant un seguiment mitjana de 4,74 anys, més de 3.000 persones van tenir un accident cerebrovascular, més de 4.000 van morir i més de 5.000 van registrar un esdeveniment cardiovascular important. Però els experts van poder comprovar que el risc d'accident cerebrovascular es va reduir amb el substitut de sal en comparació amb la sal regular (29,14 versus 33,65 per 1000 pacients-any)

Quant als resultats secundaris, els esdeveniments cardiovasculars majors (ictus no mortal, síndrome coronària aguda no mortal, mort vascular) es van reduir amb el substitut de sal (49,09 davant 56,29 per 1.000 pacients-any) igual com la mortalitat total (39,27 davant 44,61 per 1.000 pacients-any).

Respecte a la seguretat, no hi va haver un major risc d'esdeveniments adversos greus atribuïts a la hiperpotassèmia clínica amb el substitut de sal en comparació amb la sal regular. Tampoc no es van identificar altres riscos.

Segons l'investigador principal, el professor Bruce Neal del Instituto George per a la Salut Global a Sídney, Austràlia, va dir: "Aquest estudi proporciona evidència clara sobre una intervenció que podria emprendre's molt ràpidament a un cost molt baix, perquè el substitut de la sal és molt fàcil de fabricar i no és car."