Segons al Societat Americana contra el Càncer (ACS), un de cada nou nord-americans homes tindrà càncer de pròstata en algun moment. Així mateix, estima que a 174.000 homes se'ls haurà diagnosticat aquesta malaltia i més de 31.000 hauran mort per aquesta raó en finalitzar el 2019 als Estats Units. Es tracta, per tant, d'una malaltia significativa i sobre la qual la comunitat científica està constantment investigant.

Per detectar el càncer de pròstata en homes que no presenten símptomes, s'utilitza principalment la prova de sang de l'antigen prostàtic específic, més conegut com a PSA, per les seves sigles en anglès. El PSA és una proteïna que produeix la pròstata i si aquesta glàndula allibera més PSA del normal a la sang, pot existir càncer.

El problema és que un nivell alt de PSA a la sang no té per què estar causat per un tumor a la pròstata, sinó que altres afeccions de la glàndula com la inflamació o l'engrandiment no cancerós de la pròstata també poden causar-ho.

Extracción

Habitualment, per confirmar o descartar la presència del càncer, la medicina sotmet als pacients amb un PSA alt a una biòpsia, un procediment que és incòmode, invasiu i porta riscos, amb una probabilitat alta que tingui lloc una sagnia o una infecció. Per si això no fos suficient, els resultats de la majoria de les biòpsies de pròstata realitzades a homes amb el PSA elevat revelen que no tenen càncer. Però és que a més, fins i tot quan la biòpsia mostra que existeix càncer, en la majoria dels casos el tumor no serà agressiu ni mortal encara que no sigui tractat.

L'estudi

A conseqüència de tot l'anterior, el doctor Yong-Jie Lu, professor d'oncologia molecular en el Barts Cancer Institute de la Universitat Queen Mary de Londres, ha dirigit un estudi dut a terme per un equip de científics a fi de trobar un nou mètode menys agressiu i més precís per detectar el càncer de pròstata.

Les investigacions es van enfocar en aconseguir una anàlisi de sang que busqués cèl·lules tumorals circulants per millorar significativament el diagnòstic del càncer de pròstata i així evitar biòpsies i tractaments innecessaris.

Les cèl·lules tumorals circulants són cèl·lules canceroses que han abandonat el tumor original i han entrat al corrent sanguini. Una vegada que les cèl·lules canceroses són en el corrent sanguini, es poden propagar altres parts del cos.

En acabar l'estudi, que s'ha publicat en el Journal of Urology, van arribar a la conclusió que la nova anàlisi de sang que havien dissenyat combinat amb els resultats de la prova del PSA pot diagnosticar un càncer de pròstata amb una precisió superior al 90 per cent; un nivell de precisió sense precendents en l'àmbit de les troballes tumorals de la glàndula.

Tub sang

Per a la investigació, els científics van dur a terme la nova anàlisi de sang en 98 homes que encara no s'havien sotmès a una biòpsia i uns altres 155 que acabaven de rebre un diagnòstic de càncer de pròstata però encara no havien rebut tractament.

Els investigadors van comprovar que la presència de cèl·lules tumorals circulants a les mostres de sang anteriors a la biòpsia predeia el càncer de pròstata agressiu que les biòpsies posteriors van detectar. A més, des del nivell de cèl·lules tumorals circulants, l'equip va poder avaluar l'agressivitat del càncer.

L'equip de científics espera que després de superar totes les aprovacions legals i mèdiques, la prova estigui disponible dins d'uns 3 a 5 anys des del moment en què els investigadors completin els estudis de validació.