El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat parcialment nul el pla director urbanístic de reordenació de l'àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou (Tarragonès), afectant així de ple al complex turístic i d'oci BCN World.

Segons ha informat el TSJC, la declaració de nul·litat de la secció tercera de la sala contenciosa administrativa afecta el sector 1 d'aquest pla urbanístic, és a dir, el complex turístic els usos principals del qual eren l'hoteler, el de àrea de joc, el comercial i el d'oci. La decisió obeeix al fet que el TSJC ha pogut constatar que els espais lliures previstos en aquest sector "no gaudien de la funcionalitat adequada".

L'ús i gaudi general d'aquests espais es pretenia sotmetre a unes limitacions i a uns criteris de disseny destinats a restringir sensiblement la seva destinació pròpia o natural, com podrien ser les de l'esbarjo o el lleure, segons el TSJC, "a conseqüència de la inadequada ubicació de bona part del sòl esmentat en una zona de risc d'accidents greus, provinents de la indústria química".

Revés al Departament de Territori

Aquesta sentència suposa un revés per a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, que va ser demandada per part de Grup d'Estudi i Protecció dels Escosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya.

El TSJC dona la raó als ecologistes després que el Govern autoritzés recentment a l'Incasòl, organisme encarregat de gestionar les finances dels lloguers a Catalunya, a adquirir per 120 milions d'euros a Criteria uns terrenys on s'havia d'ubicar el macrocomplex BCN World, ara reconvertit en Hard Rock Entertainment World, i a vendre'ls al mateix temps a Hard Rock.

Aquest tràmit era un dels esperats per donar un impuls al projecte de Hard Rock, que segueix així acumulant retards i encara no ha pogut arrencar.

Ara bé, tot i la sentència el Departament de Territori i Sostenibilitat ha destacat que es “manté vigent” el pla director urbanístic, atès que “només estima parcialment” el recurs en “qüestionar la funcionalitat” dels espais lliures i dels equipaments públics del Sector 1, i desestima la resta de pretensions de la demanda.

Ara, els serveis jurídics de la Generalitat estan valorant el contingut de la decisió judicial i el Govern anuncia que presentaran un recurs de cassació.