La sala contenciosa administrativa del TSJC ha rebutjat prohibir els llaços grocs a les conselleries i les dependències de la Generalitat.

Ho havia demanat Aixeca't-Levántate i ho havia fet amb caràcter general a tot Catalunya. La fiscalia se sumava a la demanda, però la Generalitat havia demanat la inadmissió del recurs. Avui la sala contenciosa administrativa ha donat la raó a la Generalitat. Això vol dir que no es poden treure els llaços grocs ni cap mostra de solidaritat amb els presos polítics i exiliats i tampoc es pot prohibir que se'n posin més.

Els denunciants al·legaven la retirada dels "llaços grocs i propaganda política" per "protegir els drets i les llibertats fonamentals" de tots els edificis de la Generalitat. El tribunal diu que "cal considerar que la genèrica legitimació establerta a la Llei Jurisdiccional a favor de corporacions, associacions, sindicats, grups d'afectats, unions sense personalitat o patrimonis independents o autònoms no empara el pur interès per la legalitat, excepte en els casos limitats d'acció popular, que no és aquest el cas".

En la seva resolució el TSJC assegura que "cap de les actuacions descrites incideix en els fins d'aquesta o l'afecten de cap manera, i sense que pugui al·legar-se, com es pretén, que l'administració va contra els seus propis actes, ja que la petició formulada en via administrativa no va ser en cap moment objecte de resposta i no hi ha cap acte administratiu que de forma directa o indirecta li reconegui tal legitimació".