La secretaria del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha detectat errors en el text de les qüestions prejudicials presentades pel jutge instructor Pablo Llarena en relació a les euroordres contra els membres del Govern a l'exili. En concret, s'han detectat incorreccions en tres punts de la traducció de la resolució del Tribunal d'Apel·lació belga contrària a l'extradició de Lluís Puig, la qual cosa ha obligat el jutge instructor, Pablo Llarena, a presentar un corrigendum sobre les euroodres del mes de març.

El jutge instructor havia plantejat al Tribunal de Luxemburg diferents qüestions prejudicials en relació amb les euroordres un cop aprovat el suplicatori al Parlament Europeu per aixecar la immunitat de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín i després que Bèlgica va rebutjar definitivament l'extradició de Lluís Puig.

Avís del TJUE

Segons el text de correcció tramitat per Llarena, al qual ha tingut accés ElNacional.cat, els errors han estat detectats per la unitat de traducció neerlandesa, en contrastar la traducció espanyola de la sentència sobre Puig amb el text original, i s'ha encarregat de comunicar-ho al Suprem l'Administració d'Afers espanyols de la Secretaria del TJUE.

Errors juridicsUn fragment de les rectificacions arran de les errades presentades per Llarena

En concret, es va advertir que on el text traduït es referia en dues ocasions diferents a l'article 14 de la Llei de Processament penal belga, en realitat l'original parlava de la Llei d'Enjudiciament criminal espanyola. Aquest article apareix citat en el capítol d'antecedents i en l'apartat de fonaments jurídics, i es refereix al fet que els delictes han de ser enjudiciats en el territori on es produeixen.

Emissor o executor

Així mateix, els serveis de traducció van advertir que una referència que es fa en el text de la qüestió prejudicial a "si l'estat emissor es confereix a si mateix la capacitat de fiscalitzar la competència de l'òrgan emissor per dictar l'ODE", en realitat consideren que hauria de parlar sobre la capacitat de fiscalització de l'estat executor.

Després de confirmar els errors, el jutge instructor s'ha emparat en la capacitat que preveu la Llei Orgànica del Poder Judicial d'esmenar-los i aclarir conceptes foscos que puguin aparèixer en resolucions emeses. De fet, les esmenes no s'han limitat als errors que ha detectat el TJUE sinó que n'hi ha afegit més.

 

A la imatge principal, Carles Puigdemont junt amb els membres del Govern a l'exili