Nou recurs d'inconstitucionalitat del govern espanyol. En aquest cas, contra la llei catalana de protecció i ordenació del litoral, aprovada curiosament amb els vots a favor del PSC al Parlament de Catalunya. Després de mantenir converses amb la Generalitat, des de La Moncloa consideren que envaeix competències que són exclusives de l'Estat i, també, que traspassa als ajuntaments competències que segons l'Estatut pertoquen a la Generalitat. La portaveu María Jesús Montero ha subratllat que el recurs arriba després de no resoldre les desavinences a la comissió bilateral. L'executiu ha demanat la suspensió temporal dels dos preceptes impugnats un cop s'admeti a tràmit el recurs.

La norma va ser aprovada el juliol de l'any passat pel Parlament de Catalunya sense cap vot en contra. Va rebre 108 vots a favor, els de Junts per Catalunya, ERC, Ciutadans i el PSC. Per la seva part, els comuns, la CUP i el PP van abstenir-se. El diputat socialista Jordi Terrades va instar el conseller Damià Calvet a la seva ràpida implementació.

Ara el govern espanyol ha decidit impugnar dos articles de la llei, el 20.1.b i el 30.d. Els dos preceptes estableixen que correspon als ajuntaments "l'atorgament de les autoritzacions per a la resta d'activitats previstes pel pla d'ús del litoral i de les platges". En el recurs aprovat avui pel Consell de Ministres, apel·len a l'article 132.2 de la Constitució espanyola, que estipula les plenes competències de l'Estat sobre el domini marítimo-terrestre, i per tant és qui pot regular i establir la legislació bàsica en matèria de protecció del medi ambient litoral. El recurs també fa referència a les competències de la Generalitat, que segons l'Estatut són executives sobre el domini públic marítimo-terrestre de titularitat estatal, entre elles l'atorgament de concessions i autoritzacions, fins i tot les d'obra fixa al mar.

"No ha estat possible l'acord a la comissió bilateral", ha lamentat María Jesús Montero en la roda de premsa. 
Per això, ha afegit la ministra portaveu, "tot ens porta a la conclusió que concorren els requisits formals per presentar recurs". Aquest recurs d'inconstitucionalitat s'ha tramitat amb el dictamen positiu del Consell d'Estat.