El Tribunal Constitucional veu risc de fuga en Jordi Cuixart pel seu "reiterat menyspreu" a acatar decisions judicials. Aquest és un dels arguments que dona per desestimar per unanimitat el recurs presentat per Cuixart contra diverses decisions del Suprem que van denegar la seva posada en llibertat.

El Constitucional també apunta que Cuixart forma part d'un col·lectiu que té "una estructura organitzativa, recursos econòmics estimables i armadures internacionals". També recorda que altres encausats també han marxat a tercers països, on tenen suport econòmic i organitzatiu. Pel que fa al perjudici que podria patir el seu fill petit, el ple assenyala que aquest motiu "no pot justificar per si sol la impossibilitat d'acordar la presó provisional dels seus pares".

 

Segons la sentència, les resolucions impugnades són constitucionals perquè es van acordar fent un correcte test de proporcionalitat sobre l'adequació de la presó provisional, tenint en compte la gravetat dels fets imputats i la finalitat perseguida amb la mesura restrictiva de llibertat. 

El tribunal recorda doctrina constitucional sobre la presó provisional que parla de risc de fuga, de prevenció del risc d'obstrucció a la justícia i de la necessitat de conjurar el perill de reiteració delictiva. La sentència també rebutja que la conducta analitzada en aquest recurs estigui emparada per les llibertats de reunió, manifestació i expressió. 

D'altra banda, el ple no admet el recurs d'empara per vulneració del dret al jutge ordinari predeterminat per la llei, argumentant que és prematur. La causa penal encara està en curs i Cuixart, en el moment en què va presentar aquest recurs, encara podia recórrer a la via judicial prèvia