El registre ciutadà del Consell per la República requereix cinc passos que s'han de fer a través del consell.republicat.cat que està ja activat.

"Tothom pot formar part d'aquest registre, sense cap límit d'edat o origen. Només cal la voluntat de ser-ne i l'adhesió als valors que volem que ens cohesionin", s'assegura en el web.

El registre ha de servir per prendre decisions "col·lectivament", com l'elecció de membres del Consell i per compartir informació.

    El procediment per a registrar-se consta de cinc passos. El registre inclou el pagament d'una aportació mínima de 10 euros.