La Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ha presentat una proposta per vincular l'increment de la prestació i els seus complements a l'Índex de Preus al Consum (IPC) anual de Catalunya. La proposta ha estat presentada en el marc del debat actual al Parlament de Catalunya sobre una proposició de llei de modificació de la Llei de la RGC. Segons la Comissió Promotora, la implementació de la RGC ha estat afectada per greus restriccions, amb una disminució de 9.346 persones beneficiàries entre setembre del 2022 i gener del 2023, principalment a causa d'extincions i suspensions de la prestació per motius injustificats. Això ha portat a una disminució de la taxa de cobertura de la prestació per a la població amb pobresa material severa a Catalunya.

La Comissió Promotora ha informat de les "greus restriccions en la implementació de la RGC, amb un descens de 9.346 persones beneficiàries entre setembre del 2022 i gener del 2023, en gran manera a conseqüència d'extincions i suspensions de la prestació per motius, en gran part, injustificats". Aquest descens de beneficiaris ha fet baixar, segons les mateixes fonts, la taxa de cobertura de la prestació a la població amb pobresa material severa a Catalunya, que el desembre del 2020 era del 32% i el gener d'aquest any es va situar al 23 ,7 %, quan al País Basc la taxa de cobertura és del 74 %. Aquesta entitat ha plantejat “la necessitat” que el Parlament de Catalunya promogui una auditoria independent sobre la gestió de la RGC.

Per abordar aquesta situació, la Comissió Promotora ha proposat la necessitat que el Parlament de Catalunya promogui una auditoria independent sobre la gestió de la RGC. Alhora, el Departament de Drets Socials ha informat que el febrer del 2023 el nombre de beneficiaris de la RGC s'elevava a 164.665 persones, 8.063 menys que el febrer del 2022. Durant el 2022, una mitjana de 281 famílies al mes van sortir del programa de RGC per haver aconseguit feina, una dada que indica que aquest any, si continua la bonança econòmica, aquesta xifra podria ser encara més elevada. Així, el gener del 2023 es va extingir el dret de 278 famílies a tenir la RGC i al febrer, de 308 més, per inserció en el mercat laboral.

Des de la seva aprovació l'any 2017, un total de 14.810 famílies han vist suspesa o extingida la seva prestació per obtenir un contracte de feina. No obstant això, és possible compatibilitzar l'ajut de la RGC amb contractes de treball a temps parcial, sempre que l'import de la nòmina sigui inferior als límits econòmics que preveu la llei de la renda garantida. La proposta de la Comissió Promotora de vincular l'increment de la RGC i els seus complements a l'IPC anual de Catalunya és una mesura que busca garantir que la prestació evolucioni en línia amb l'augment del cost de la vida. Això és particularment important per als beneficiaris de la RGC, que es troben en situació de pobresa i vulnerabilitat social.