El projecte de pressupostos de l'Estat del 2017 inclou 500.000 euros, en lloc d'un milió com el 2016, per compensar les famílies que hagin d'escolaritzar els fills en un centre privat per estudiar en castellà com a llengua vehicular en no tenir aquesta opció en un de públic o concertat. Aquesta quantitat, que va començar sent de cinc milions el 2015, es dota per cobrir les previsions de la disposició addicional 38.4 de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (Lomce) que va imposar el llavors ministre d'Educació, José Ignacio Wert.

La mateixa fixa que les famílies poden demanar (des del curs 2014-2015) el pagament de l'escolarització dels fills en un centre privat quan no tinguin en la seva comunitat un de públic o concertat que ofereixi educació en castellà com a llengua vehicular. Les famílies a les quals se'ls reconegui el dret regulat en la Lomce seran compensades pel Ministeri d'Educació, segons certes condicions, fins a un import màxim equivalent al cost d'una plaça en un centre públic d'aquesta autonomia.

L'esmentada despesa serà comunicada per Educació al Ministeri d'Hisenda perquè pugui "deduir o retenir del finançament autonòmic que correspongui a la comunitat en qüestió", segons el decret que desenvolupa aquest assumpte, que afecta principalment Catalunya. Tant la Generalitat com el Parlament de Catalunya van recórrer la Lomce en el Tribunal Constitucional per considerar que la llei envaeix competències educatives autonòmiques.