El Parlament ha aprovat fins a 40 resolucions en el ple d'emergència social i reactivació econòmica. D'aquestes, 13 han estat aprovades per unanimitat. Entre les més destacades: garantir totes les beques menjador dels infants que compleixen els requisits, impulsar una tarifa social al transport públic o mantenir una partida de 10 milions d'euros com a mínim per fer front a la pobresa energètica.

Pobresa infantil

El Parlament ha aprovat destinar 12 milions d'euros extres per garantir que cap nen es quedi sense beca menjador. La cambra demana que es revisin els criteris per tal d’assegurar l’accés a les beques als infants i adolescents d’aquelles famílies que estan en situació de risc. D’altra banda, la proposta també contempla que els menors que ho necessitin tinguin també garantits els àpats necessaris durant les vacances. En paral·lel, es treballarà per impulsar l’aprofitament dels excedents alimentaris del sector de l’hostaleria i la restauració en col·laboració amb les entitats socials.   

Per tal de garantir un nivell de vida digne als infants, el Parlament insta el Govern a posar en marxa una prestació econòmica en concepte de “criança” fins els 18 anys. I, conscients de la importància que tots els joves participin de les activitats d’educació en el lleure, també s’adquireix el compromís de garantir preus públics bonificats.

Pel que fa als infants amb necessitats especials, la cambra fa una aposta clara per a l’escola inclusiva i demana que s’ampliïn els recursos i serveis, alhora que assegura l’assignació del personal de suport necessari per a l’escola ordinària. També es fa una crida per garantir els ajuts per a material i transport en barris i famílies vulnerables.

Renda mínima d'inserció

El Parlament aposta per recuperar la renda mínima d’inserció com a dret subjectiu i ampliar el pressupost per garantir-ne el 100% de la cobertura. A més, exigeixen que es mantingui l’ajuda a totes les persones que, superats els 60 mesos, estan en les mateixes circumstàncies que van generar el dret a percebre-la. No obstant, la dotació d'aquesta mesura queda vinculada als nous pressupostos. En aquesta línia, a proposta de la CUP, s’ha aprovat una proposta que reconeix a l'individu una cobertura social i econòmica només pel dret a existir. En canvi, s'ha tombat una proposta de resolució de Catalunya Sí Que es Pot i del PSC d’incloure al pressupost del 2016 la quantitat necessària per fer front a l’entrada en vigor de la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania.

Emergència habitacional i pobresa energètica

A proposta de JxSí, PSC i CSQP, el Parlament ha aprovat instar el govern a mantenir en els pressupostos una partida no inferior als 10 milions d’euros i que en tot cas doni resposta al pagament de les factures de subministraments bàsics de les llars en situació de vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió residencial. Així com signar els acords o convenis necessaris amb les empreses subministradores per tal que assumeixin almenys el 50% del cost de les factures. També s'han concretat 10 milions per al pla de barris.

També aposta per desplegar les mesures per evitar els desnonaments que puguin produir una situació de manca d’habitatge. També continuar donant suport a les famílies amb risc d’exclusió social residencial amb programes socials d’habitatge que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, habilitant les partides pressupostaries necessàries en el pressupost de 2016 per fer front a les necessitats de com a mínim 100.000 llars. A la vegada, la cambra insta a augmentar el parc públic d'habitatge per equiparar-se a nivells europeus, així com ampliar el nombre de famílies amb dret a percebre l’ajut al lloguer.

Salut

La cambra catalana ha donat llum verda també a una resolució transaccionada entre JxSí, PSC i CSQP amb el títol “reversió de les retallades en atenció primària de salut”. En aquest sentit, insta a presentar a la Comissió de Salut en el termini d’un mes un informe que inclogui el calendari, i les principals línies d’actuació per revertir les retallades en aquest àmbit. També a detallar en el termini de tres mesos "tota la informació respecte a les més de 16.000 derivacions que es van produir durant el 2014 per part del CatSalut entre centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) per reduir les llistes d'espera".

També han acordat que el Govern lliuri en el termini de tres mesos els resultats de la inspecció sobre les baixes de pacients de la llista d'espera pública abans de ser intervinguts. La proposta també inclou promoure un programa públic de big data sanitari que garanteixi que els únics destinataris de dades sanitàries siguin els centres de recerca de titularitat pública o sense ànim de lucre.

Sense sostre

A instància de C's, Catalunya Sí que es Pot i PSC, el Parlament ha aprovat per unanimitat també instar els ajuntaments a possibilitar l'empadronament de les persones sense llar com a mecanisme per garantir l'exercici i accés als drets bàsics. També reclamen establir equips d'intervenció professional al carrer, tant per a atendre l'emergència social com per fer un seguiment continuat de les persones que no recorren als recursos existents i així facilitar-los una sèrie de drets fonamentals, amb especial atenció a la salut mental. 

Comissió de Seguiment

Per evitar que tot plegat quedi en un “brindis al sol”, tal i com les entitats del tercer sector denuncien que va passar després del ple monogràfic sobre pobresa del 2014, s'ha aprovat per unanimitat crear una comissió de seguiment en el termini de dos mesos pel compliment dels acords aprovats. Aquesta comissió haurà de tenir representació del govern, els grups parlamentaris i les entitats socials i professionals del sector. En aquest sentit, les entitats socials donen un vot de confiança, però no del tot, al compliment de totes aquestes propostes.