La Plataforma per la Llengua ha rebut amb sorpresa i preocupació el nou model lingüístic presentat pel Departament d'Ensenyament a l'entendre que pot suposar una disminució de l'ús del català.

El document preveu donar més flexibilitat als centres per incorporar blocs de contingut curricular en castellà i planificar activitats orals en aquesta llengua en centres situats en entorns amb forta presència de la llengua catalana. Per aquest motiu, responsables de la Plataforma es reuniran aquesta tarda amb representants de la conselleria, mentre els equips tècnics i jurídics de l'entitat analitzen "a fons" el document.

L'entitat es mostra inquieta per la possibilitat que el model suposi una disminució de l'ús i la competència lingüística en català, i per l'opció que dona als centres que el castellà i altres llengües siguin vehiculars. La Plataforma ha destacat que es tracta d'un document que no ha estat consensuat amb el sector de l'ensenyament.

Llengües vehiculars

El nou model lingüístic assegura que les diferents llengües vehiculars (català, castellà i estrangeres) es tractaran "com a llengües d'aprenentatge i com a vehiculadores de continguts", i permet que siguin els centres que "defineixin projectes lingüístics diferenciats en funció de cada realitat sociolingüística específica". Davant aquest fet, la Plataforma vol saber quin marc general regularà l'autonomia dels centres i si hi haurà un organisme general que doni el vistiplau al projecte lingüístic de cada centre.

L'ONG també es mostra preocupada pel fet que el document assegura que "els contextos en què el castellà no té aquesta força social i no és la primera llengua dels alumnes, caldrà fer un enfocament didàctic proper al que fem servir amb les segones llengües (immersió lingüística en el cas del català)". L'entitat reclama a la conselleria que aclareixi aquest aspecte i es pregunta què i com es determinarà si una zona és fortament catalanitzada o castellanitzada; però també quin percentatge de cada llengua suposa.