La patronal de les petites i mitjans empreses de Catalunya, PIMEC, considera una "oportunitat perduda" que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat del 2019. En un comunicat, PIMEC avisa que la manca de comptes pot tenir "conseqüències negatives per al teixit productiu" i recorda que la proposta de comptes hagués permès recuperar "un ritme d'inversions positiu per a Catalunya".

En aquest sentit, critica que no arribaran noves "inversions en infraestructures que apropaven la inversió pública a Catalunya al seu pes real en el conjunt de l'economia espanyola". Per la patronal de les petites i mitjanes empreses, la pròrroga dels comptes comportarà que les inversions estiguin "molt per sota" del que caldria.

D'altra banda, PIMEC valora negativament que s'hagin tombat uns comptes que "estaven orientats a l'alineació dels tipus efectius de l'impost de societats en empreses de diferents dimensions". En aquest sentit, considera que "s'ha perdut l'oportunitat de millorar-lo" per fer-lo més "equitatiu per a les petites i mitjanes empreses" a través de la reducció de dos punts de la seva tributació per beneficis.