La jutgessa d'Osca ha decidit deixar en suspens la vista prèvia que s'havia de celebrar aquest dilluns en relació amb les pintures murals del monestir de Vilanova de Sixena que actualment es troben al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Es tracta d'un nou procés judicial iniciat per la Generalitat amb l'objectiu de fer valdre el contracte de préstec signat entre el Departament de Cultura i la comunitat religiosa per no haver de lliurar els frescos.

La jutgessa considera que no es poden resoldre ara algunes de les qüestions prèvies plantejades pels advocats de les tres parts que hi ha al procés fins que no es pronunciï el Tribunal Suprem (TS) en relació amb el recurs contra la sentència del primer judici celebrat el 2016. 

A petició de la comunitat religiosa 

La titular del jutjat de Primera instància número 2 ha acceptat la petició del lletrat de la comunitat de religioses del Monestir de Sixena, que demanava la suspensió de la vista prèvia per esperar la resolució del Tribunal Suprem.

A la vista prèvia, la Generalitat reclamava el compliment del contracte de dipòsit sobre les pintures murals que les monges del Monestir de Santa Maria de Sixena van fer a favor seu amb la condició que estiguessin exposades. Per la seva banda, els advocats de l'Ajuntament de Santa Maria de Sixena, demanaven a la jutgessa el sobreseïment de la causa i subsidiàriament, el lletrat de la comunitat de religioses, la suspensió de la vista prèvia.

Evitar sentències contradictòries 


El primer judici sobre el litigi dels murals té una sentència dictada del 4 de juliol i algunes de les qüestions que s'hi van plantejar estan encara pendents de ser resoltes pel Tribunal Suprem. Segons la jutgessa, aquestes tenen una "clara incidència" sobre el litigi que ara es planteja. Per aquest motiu, això fa que no sigui possible continuar amb el procediment per tal que s'evitin possibles sentències contradictòries.

La jutgessa es refereix doncs al fet que al primer judici, una de les qüestions del litigi va ser la titularitat de les pintures i al procés que s'ha abordat ara es plantejava el compliment del contracte de sessió de les pintures al Govern. Malgrat tot, de moment les pintures continuaran exposades al MNAC, ja que la jutgessa va rebutjar executar la sentència que n'ordenava el seu lliurament per la fragilitat dels frescos i el risc que comportaria moure'ls de lloc.

A la imatge principal, els frescos de Sixena / ACN