Els nous canvis legislatius que s'aplicaran en matèria penitenciària a Catalunya han provocat el malestar de moltes famílies de presos que consideren que poden atemptar les llibertats individuals d'aquests. Coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans, l'Organització Mundial contra la Tortura (OMCT) ha escrit una carta al president Pere Aragonès i la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, "per mostrar la seva preocupació davant l'anunci per part de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya que la Circular 2/2021 de 12 d'abril, que introduïa un nou Protocol d'aplicació mitjans de contenció als centres penitenciaris de Catalunya, serà substituïda per una nova regulació que entraria en vigor el proper 1 de gener".

Aquesta pot esborrar, segons argumenten, els avenços aconseguits amb l'anterior Circular 2/2021 "en la reducció de les mesures de contenció mecànica i de subjecció al llit, un procés d'immobilització d'una persona basat amb instruments, equips o materials destinats a restringir els seus moviments o el normal accés al cos, i que va impulsar l'objectiu d'avançar cap a un model de contenció zero". L'OMCT recorda que l'aprovació de la Circular es va produir després de molts anys de mobilització del moviment de drets humans, així com de repetides recomanacions per part del Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa (CPT), que ha reiterat sistemàticament que les mesures de contenció o subjecció mecànica "només s'haurien d'utilitzar com a últim recurs, durant el menor temps possible per evitar el risc de dany a l'individu o altres, i només quan totes les altres opcions raonables no poguessin contenir satisfactòriament aquests riscos".

L'altra qüestió que subratllen des d'aquest organisme és que "el recurs a la fixació d'un reclús mai no ha de ser utilitzat com a càstig". També adverteixen al Govern que "fer marxa enrere en les mesures de reducció de la contenció suposaria una vulneració de les obligacions internacionals en matèria de drets humans". I situen el moment, coincidint amb la pandèmia per Covid, com un punt molt delicat per augmentar les restriccions: "No es poden adoptar mesures regressives per als drets de les persones privades de llibertat en un moment en què la pandèmia del Covid-19 ha forjat un consens cada cop més ampli a nivell internacional sobre la urgència d'avançar una agenda de drets humans per abordar la crisi de drets humans en el context de la detenció".

Així doncs, demanen que aturin la reforma. L'Organització Mundial contra la Tortura (OMCT) és la principal coalició mundial d'ONG que lluiten contra la tortura i els maltractaments, amb més de 200 membres representats a 90 països. El seu Secretariat Internacional té la seu a Ginebra, Suïssa.

Què diu la norma actual?

La Circular actual vigent té en compte algunes pràctiques justificades davant situacions concretes: "Respecte de l’aplicació de la contenció mecànica, cal tenir en compte que, malgrat que l’article 72 no preveu expressament la utilització de cap instrument alternatiu a les manilles, s’ha demostrat que la utilització de cintes de subjecció amb veta adherent o corretges en les subjeccions de tipus psiquiàtric suposa una manera menys lesiva d’exercir la subjecció i, per tant, es considera congruent amb l’esperit de la normativa penitenciària". 

Però posa normes al seu ús: "Ha esdevingut necessari revisar i adaptar la normativa interna vigent en aquesta matèria i s’ha considerat convenient aprovar un protocol d’actuacions que, d’una banda, instauri en la pràctica diària dels centres penitenciaris la utilització de tècniques de contenció verbal que permetin minimitzar l’aplicació de mitjans coercitius en general, i la contenció mecànica en particular, i, d’altra banda, doni directius als professionals penitenciaris per tal que, quan sigui necessària l’aplicació dels mitjans coercitius previstos per l’article 72.1 del RP, es dugui a terme amb les màximes garanties jurídiques". 

Per què es vol canviar?

La Conselleria de Justícia ha decidit revisar els protocols de contenció a les presons de Catalunya, després de constatar que la circular 2/2021 “no ha funcionat”, perquè han augmentat les autolesions dels interns, les baralles entre interns i les agressions d’interns a funcionaris. Després dels últims incidents en presons, delegats sindicals s’han tancat al departament i s’han reunit amb alts càrrecs.

La consellera, Lourdes Ciuró, es va comprometre a un nou protocol, que hauria d’entrar en vigor el proper 1 de gener. També els proposarà diverses millores com considerar-los agents de l’autoritat i convocar més places de funcionari. En els últims cinc anys les agressions als treballadors han crescut un 68%. A tall d'exemple, l'any 2017 es van registrar 148, incloent-hi tant les físiques, psicològiques, caràcter lleu i les més greus. Aquest 2021, a expenses de tancar-lo, se n'han comptabilitzat 249, pràcticament s'ha duplicat en quatre anys.

Fotografia de portada: imatge de recurs d'un funcionari de presons al Departaments Especials de Règim Tancat (DERT) de Brians 1