Acció contundent. Òmnium Cultural ha informat que avui, dimarts, tal com ja va avançar, s’ha personat, com a part interessada i en representació de tot l’alumnat, davant de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a la  qual anuncia que presenta recurs contra la seva interlocutòria que ordena l’execució del 25% de castellà a tot el sistema educatiu català, dictada el 4 de maig passat. En el recurs, l’equip jurídic d’Òmnium li sol·licita que no s’apliqui cap quota d’ensenyament de llengües a l’escola.

 A més de la revocació del 25% del castellà, l'entitat també demana que sigui el ple de la sala contenciosa administrativa del TSJC, formada per 25 magistrats, qui analitzi el litigi del castellà a les escoles, davant la seva importància i no una sala formada per cinc magistrats. A més, dos d'aquests  cinc jutges van mostrar el seu vot en contra que la sentència s’executés de forma forçosa a petició de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe, ja que ho hauria d’haver fet l’Estat espanyol, en ser el  que va presentar el recurs i perquè és una mesura per a tota Catalunya; no només a uns centres particulars. També sol·licita que s’aportin informes sobre l’estat del català al país i als centres escolars.

Així matreix, sol·licita que s'aportin tres estudis: el primer, sobre la situació de normalització de la llengua catalana; el segon, sobre la incidència del procés de normalització de la llengua catalana a l'escola primària i secundària, dels diferents models, i comparativa entre comunitats autònomes, i finalment el resultat concret del coneixement de llengües oficials en les diferents comunitats, en funcions de la llengua vehicular del seu sistema educatiu.

 

 

Vulneracions

El recurs de reposició se centra, principalment, en la vulneració de la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries - subscrita pel regne d’Espanya -, en l’excés de jurisdicció per part del TSJC i en la falta d'adopció de mesures en favor de la llengua oficial que retrocedeix d’acord amb el mandat constitucional de protecció de totes les llengües oficials de l’Estat espanyol. En un comunicat, Òmnium informa que Benet Salellas, advocat de l’equip jurídic d’Òmnium, avisa que la interlocutòria emesa pel TSJC la setmana passada "conté errors greus amb relació al funcionament de l'estat de dret”. L’advocat assegura que un tribunal no pot entendre que les seves funcions passen per “forçar un govern o un Parlament a dictar normes, tal com ha fet. D’aquesta forma, el TSJC es col·loca en la posició del poder legislatiu o en una mena de Tribunal Constitucional suplent”.

Òmnium sosté que fa aquest pas endavant en defensa de la llengua i de l’escola catalana en considerar que en aquest procediment judicial s’ha obviat i es vulneren els drets de la part afectada: totes les famílies escolaritzades a Catalunya. El cert és que és el TSJC qui ha obert la porta a totes les entitats i a pares amb fills a  presentar-se en el procediment del 25% de castellà, malgrat que afecta a tot el país. A més, el recurs presentat “reforça la legitimitat d'Òmnium Cultural per ser present a la causa com a entitat històrica en el treball i la defensa de l'escola catalana”, indica el comunicat.

Sense discriminació

“Som davant d’una molt greu vulneració de drets de tots els alumnes. Tothom té dret a aprendre el català i la immersió lingüística i un sistema en què el català continuï sent la llengua vehicular principalment emprada, és l’únic model que garanteix la igualtat d’oportunitats. I això és el que defensem en aquest escrit”, ha assegurat el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, en el comunicat. “Cal garantir que tothom acabi el sistema educatiu amb plenes capacitats lingüístiques en català i en castellà. Hem d’evitar situacions de futur de discriminació per motiu de llengua”, ha afegit Antich. L'exercici d'aquestes accions busca una reconsideració del plantejament general de les quotes i els percentatges per part dels tribunals espanyols i, si cal, dels òrgans internacionals, conclou Òmnium.