El Ministeri de Defensa, liderat per Margarita Robles, s'ha pronunciat finalment sobre una debatuda qüestió: l'ús de plataformes de missatgeria instantània com Whatsapp per a les comunicacions. Amb la popularització d'aquestes aplicacions ha crescut la polèmica sobre la seva idoneïtat, i l'Associació Professional de Suboficials de les Forces Armades, que havia plantejat aquesta problemàtica en diverses ocasions, finalment ha provocat que la Subsecretaria de Defensa i la Secretaria Permanent del Consell de Personal de les Forces Armades s'hagin pronunciat sobre tot plegat. La conclusió és que les unitats militars poden fer ús de Whatsapp.

"El Whatsapp com a instrument per transmetre aquestes ordres, així com el fet de pertànyer a grups de treball a les Unitats suposa, sens dubte, un augment de l'eficàcia i la millora del servei", al·lega el document. També afegeix que "no pot negar-se la utilitat del Whatsapp ni l'habitualitat del seu ús que redunda en la rapidesa de les comunicacions i en l'eficàcia del servei". I, encara més enllà, recorda una sentència del Tribunal Militar Territorial de l'any 2020 "en la qual es considera legítim l'ús del Whatsapp, eficaç, i convenient com a mitjà utilitzat per la majoria de la societat espanyola". El contingut de la sentència constata el "desacord" del tribunal sobre considerar que l'aplicació no és una forma adequada de transmetre ordres. Les paraules del comunicat del Ministeri de Defensa són poc contundents, però no deixen marge de dubte.

Els límits: voluntarietat i sensibilitat

Ara bé, el text sí que fixa alguns límits en la comunicació a través de Whatsapp: els intercanvis de missatges a través d'aquesta plataforma s'ha de fer sota els criteris de "voluntarietat", de manera que els interlocutors no han de ser obligats a fer ús d'aquesta via, i sempre i quan no es transmeti "informació sensible", sinó que els missatges tinguin exclusivament l'objectiu d'"informar, coordinar i anticipar" actuacions. Més enllà, però, no creu "convenient" establir una llista taxada de mitjans o canals a través dels quals la comunicació entre comandaments de l'Exèrcit sí que sigui permesa.

L'Associació de Tropa i Marineria Espanyola ja va demanar al Ministeri de Margarita Robles que no fos obligatori pertànyer a grups de Whatsapp i que es prohibís la transmissió d'ordres mitjançant aquest sistema perquè no podia verificar-se "si és rebut o si qui contesta al mateix és l'interessat". Malgrat els intents, el Ministeri va rebutjar la petició, reiterant les seves recomanacions per al bon ús d'aquest canal de comunicació, segons ha informat Europa Press.