El Parlament ha aprovat aquest dijous donar via lliure a la tramitació parlamentària del projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. El plenari ha rebutjat, per 31 vots a favor i 97 en contra, les esmenes a la totalitat de C’s i PP.

Mitjançant aquesta llei es crearà una nova plataforma que incorporarà les competències del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) i altres competències i dependrà del Departament de Presidència.

La portaveu del Govern, Neus Munté, ha definit la ciberseguretat com “un objectiu de país” i ha posat com a exemple els atacs que l’Administració catalana va patir durant el 9-N. Però, per tal de subratllar la importància d’aquesta estructura, Munté ha assenyalat que la Generalitat ha estat objectiu de 216 milions de ciberatacs i que el nombre d’amenaces s’ha multiplicat per 15 en els darrers dos anys.

Cesicat

El Cesicat és una fundació sense ànim de lucre que té per objectiu fomentar i promoure la seguretat de les TIC d'àmbit nacional. Però, per la seva naturalesa, no pot exercir les funcions ni prestar el servei públic de ciberseguretat.

El Govern entén que l'afectació dels atacs cibernètics esmentats fa evident la necessitat d'abordar aquesta matèria en l'àmbit de Catalunya. Per això, la llei presentada té per objectiu dissoldre el Cesicat i crear una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa a dret privat, que pugui desenvolupar aquestes funcions. D'aquesta manera, es garantirà que el Govern disposi de les eines necessàries per afrontar els riscos i amenaces que planteja actualment la plena integració a la societat de la informació. 

Conflicte de competències?

El projecte de llei reitera que la Generalitat, d’acord amb l’article 150 de l’Estatut, té competències per crear una Agència de Ciberseguretat, amb personalitat jurídica pròpia. Un punt que li discuteixen tant PP com C’s.

“Més enllà d’una eina útil, serà font de conflictes”, ha subratllat des de C’s Jean Castel. Un fil que també ha explotat el PP que, a més, ha remarcat que no donaran suport a la creació de cap ens susceptible de convertir-se en una estructura d’Estat.

Per la seva banda, el PSC ha advertit que, si no canvien substancialment alguns aspectes del projecte, difícilment podran votar a favor quan es presenti el projecte final.

Control parlamentari

Segons el projecte de llei, l'Agència de Ciberseguretat serà l’encarregada de garantir a particulars, empreses i administració la seguretat en l’era digital i també impulsarà accions per reduir l’impacte dels atacs a Catalunya.

Tenint en compte les competències que ha d’assumir aquesta institució, tant la CUP com CSQP han reclamat que l’agència estigui sotmesa al control parlamentari que en faci la pertinent fiscalització.