Pas endavant del Parlament de Catalunya per lluitar contra el malbaratament alimentari. El ple ha aprovat per unanimitat de tots els grups una proposició de llei del PSC que fixa una nova normativa per a restaurants i empreses. Una de les mesures més destacades és l'obligatorietat de facilitar que els clients puguin endur-se el menjar que els sobri de l'àpat en envasos preparats per aquesta fi. 

La fita que es marca la nova llei és que d'aquí al 2030 s'hagin reduït un 50% les pèrdues alimentàries. Per assolir l'objectiu, s'estableixen altres directrius. Així, per exemple, s'insta les empreses de distribució a prioritzar i incentivar la venda de tots aquells productes que estiguin a punt de caducar. Alhora insta les entitats socials que es dediquen a repartir aliments a vetllar perquè les condicions de conservació siguin òptimes. 

Entre les mesures, destaca també la que preveu que totes aquelles sobres que ja no siguin aptes per al consum humà s'aprofitin per a altres usos, com els industrials o l'obtenció de compost o de biogàs. 

Pel que fa al gruix de les empreses del sector de l'alimentació, totes llevat de les més petites hauran de disposar d'un pla de prevenció de malbaratament. De fet, el Govern haurà d'elaborar un pla estratègic específic sobre aquesta qüestió. 

La consellera d'Agricultura ha expressat la seva satisfacció per l'aprovació de la llei. Teresa Jordà ha subratllat que d'aquesta manera Catalunya "va molt més enllà" d'altres països com França i Itàlia.