La Junta d'Andalusia ha aprovat entrar a la fase 1 a la majoria dels seus municipis. Això, comporta la celebració amb l'aforament al 100% en els llocs de culte però "mantenint la distància interpersonal i les condicions d'higiene i sanitàries recomanades" contra la Covid-19, és a dir, la mascareta. Precisament ha estat aquest element el gran absent de la celebració dels 101 anys de la Legión a Màlaga, tant dins l'església com a fora. Tampoc s'han respectat les distàncies, fins i tot, mentre cridaven i cantaven a menys de mig pam de distància l'un de l'altre.

E o3uzjXsAUHKl9

Fotografia de la Congregació de Mena

La mateixa Confradia Mena ha publicat unes imatges que corroboren com se salten la normativa. Tot i això, el bisbe de Màlaga, Jesús Catalpa, ha emès una carta assegurant que es respecten les normes i que "els fidels han fet un enorme sacrifici". A més, obvia les mesures marcades des de la Junta i tan sols demana que tot aquell que vulgui celebrar un acte religiós, ho faci saber a la congregació: "Particularment pel que fa a processons, estacions de penitència i romeries previngudes estatutàriament, o aprovades expressament pel Bisbat, caldrà la comunicació prèvia fefaent a la Delegació episcopal de Germandats i Confraries, realitzada pels rectors o les Juntes de Govern de les Germandats i Confraries organitzadores. Aquesta comunicació s'ha de fer amb una antelació mínima d'un mes de l'inici de la celebració, a fi que l'esmentada Delegació pugui, en cas de considerar-ho oportú, pronunciar-se al respecte".

 A través de les xarxes socials, la mateixa congregació ha donat exemples de com s'han saltat les normes tot i que no han rebut cap avís ni penalització de l'administració. Pel que fa a l'ocupació de l'espai públic sí es comprometen a treballar conjuntament amb la Junta andalusa i respectar les mesures. Novament, tal com es pot veure a la fotografia de portada, les imatges no coincideixen amb la realitat: "S'entén sense perjudici que els actes de culte extern i celebracions en què es faci ús de la via pública hauran de guardar en tot moment les mesures sanitàries i comptar amb l'autorització de les autoritats competents i les llicències municipals pertinents. El responsable, rector o Junta de Govern de la Germandat o Confraria, complirà estrictament les normes estatals, autonòmiques o locals que corresponguin, havent de proveir el necessari per al seu correcte desenvolupament".

El cas peculiar d'aquesta confraria pel que fa a les mesures Covid ve de lluny. L'anterior Setmana Santa del passat mes d'abril, Andalusia no podia celebrar cap mena de processó ni tradició lligada a aquesta data. Però els militar, novament, van ser l'excepció. Així doncs, l'únic acte religiós va ser el de la Parròquia de Santo Domingo ha estat el que ha tingut relació amb la Legión espanyola. Els encarregats de que aquest acte no se suspengués van ser els membres de la Congregación de Mena. La idea era que en un Dijous Sant atípic "quedés palès el sentiment i record per la Legión i l'Armada". El cap espiritual de la Congregación de Mena, Antonio Jesús Carrasco, va recordar "de forma emotiva els legionaris" i no van faltar les lletres més famoses. 

“Soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera; soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con tan leal compañera”, aquest és el vers principal de la lletra d'una cançó, 'El novio de la muerte', que sempre s'ha envoltat de polèmica. Forma part de la llista preferida del partit de Vox però, a la vegada, és l'himne d'aquests militars. 

Fotografia de portada: militars a la Confradia de Mena de Màlaga