La inversió directa d'empreses britàniques a Catalunya s'ha moderat, des de mitjans de 2016, però no es pot atribuir a la situació política. Així ho assegura un informe, realitzat pel soci de la consultora Afi José Manuel Amor, del 'Baròmetre sobre clima i perspectives de la inversió britànica a Espanya' de la Cambra de Comerç Britànica a Espanya. 

Amor ha explicat aquest dijous, al Cercle d'Economia a Barcelona, que el ritme d'entrada d'inversions britàniques a Catalunya s'ha moderat en els últims quatre trimestres però ha descartat una "penalització" a causa del procés independentista. També ha indicat que les decisions d'inversions directes no es prenen d'un trimestre per l'altre i ha explicat que el Regne Unit és un inversor compromès amb Espanya, encara que "hi hagi incertesa política". 

Tot i les bones notícies, Amor ha avisat que, si bé ara no s'està notant, els impactes negatius poden aparèixer d'aquí a dos o tres trimestres. D'altra banda, segons l'informe del baròmetre, cal destacar que la inversió directe d'empreses d'arreu del món a Catalunya ha augmentat. 

La inversió britànica a Catalunya des de mitjans de l'any 2013, quan va començar la recuperació econòmica, ha estat de 735 milions d'euros. Per sectors, destaquen el de les telecomunicacions, la industria del tabac i l'energia. 

La Cambra de Comerç demana millores i comunicació

Christopher Dottie, el president de la Cambra de Comerç Britànic a Espanya, ha assegurat que Catalunya està molt ben posicionada per atraure inversions però ha dit que cal millorar alguns sectors. Dottie ha remarcat la importància d'impulsar un mercat laboral més flexible, millorar infraestructures com les del Corredor del Mediterrani o millorar la mà d'obra, entre d'altres. En aquest context, qui també ha coincidit amb el president de la Cambra de Comerç Britànica a Espanya ha estat Tim Hemmings, el ministre conseller de l'Embaixada Britànica a Espanya. 

Pel que fa a la situació política, Dottie ha afirmat que "no ajuda" a les empreses a prendre decisions d'inversió i ha demanat més transparència i comunicació perquè les companyies sàpiguen que es trobaran en els pròxims mesos i anys. 

"La nostra cambra és apolítica, no estem advocant per cap futur per a Catalunya, però qualsevol situació en què les empreses no sàpiguen el futur és perillosa per a la inversió", ha conclòs.