El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública analitzarà la sentència del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles que regulen l'Impost sobre l'Increment del Valor (plusvàlua) dels terrenys de naturalesa urbana.

El ministeri, a l'espera que la sentència es faci pública, ultima un esborrany que asseguren que garantirà la "constitucionalitat" del tribut. Així, els ajuntaments podrien seguir recaptant aquest tribut, que és una de les seves principals fonts d'ingressos. 

"Seguretat jurídica"

Garantir la constitucionalitat del tribut suposaria "seguretat jurídica als contribuents i certitud als ajuntaments", ha assenyalat el departament que encapçala María Jesús Montero en un comunicat.

Parlem d'una decisió que ha pres el Tribunal Constitucional, que ha anul·lat part de la llei sobre l'impost de plusvàlua municipal, ja que considera que no es pot obligar al pagament de l'impost si no hi ha hagut un increment real del preu del terreny. 

El mètode de càlcul

En concret, el TC s'ha centrat en una sèrie d'articles que ha declarat inconstitucionals i nuls, ja que considera que estableixen un mètode objectiu per calcular la base imposable de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que determina que sempre hagi existit un augment en el valor d'aquests, amb independència que hagi estat així i de la quantia real d'aquest increment.

Declarat inconstitucional

En una sentència ponència, el magistrat Ricardo Enríquez considera que el càlcul imposat pels ajuntaments és inconstitucional, ja que entén que el sistema de còmput objectiu no es correspon amb la realitat. Això afecta el principi de capacitat econòmica recollit a l'article 31 de la Constitució espanyola, ja que la quota a pagar acaba sent superior a l'increment patrimonial. 

La sentència compta amb el vot particular concurrent del president del TC, Juan José González Rivas, i els vots discrepants del magistrat Cándido Conde-Pumpido i de la magistrada María Luisa Balaguer. La decisió arriba arran de la qüestió d'inconstitucionalitat presentada per la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, Ceuta i Melilla, amb seu a Màlaga.

L'estocada final 

Amb aquesta sentència seria impossible que els ajuntaments continuessin cobrant la plusvàlua municipal. 

Una sentència que es donarà a conèixer íntegrament durant els pròxims dies, però que declara la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data de la seva aprovació.

Lament de l'ACM 

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha exigit mesures compensatòries "urgents" després de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra l'impost de les plusvàlues. L'entitat ha alertat que la decisió de l'àrbitre de la Carta Magna espanyola tindrà un "fort impacte" sobre les hisendes locals, atès que aquest impost és una de les bases del finançament dels ajuntaments.

 

Imatge principal: La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero - Europa Press