El govern espanyol té intenció de segellar de forma definitiva el magatzem de gas Castor i desmantellar les seves instal·lacions, tan submarines com la plataforma en superfície.

Així ho ha anunciat aquest matí la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, durant la seva compareixença a la comissió de Transició Ecològica. La ministra Ribera, però, no ha posat data al tancament i posterior desmantellament.

Per procedir al tancament i al desmantellament, el Consell de Ministres haurà d’aprovar formalment que la plataforma està inoperativa. Segons la ministra s'està treballant perquè la proposta estigui acabada en unes setmanes. La plataforma, que es troba davant les costes de Castelló i Tarragona, va començar a funcionar al maig 2012 i va tancar el 2013, després que es constatés que l’activitat sísmica a la zona estava provocada per l’activitat de la plataforma.

Segellat definitiu

Ribera ha assenyalat que, avui dia, la solució tècnica més adequada és el segellat definitiu dels pous de la instal·lació, actualment aïllada de la xarxa de gasoductes i amb el seu jaciment segellat, sense que es facin injeccions ni extraccions de gas. La ministra ha dit que la situació actual de l'emmagatzematge és de seguretat, sense que s'hagi registrat cap activitat sísmica des que es va hibernar la instal·lació.

La ministra ha argumentat que la clausura definitiva del magatzem és la millor des del punt de vista econòmic, perquè cada quatre anys cal reposar els taps mecànics que segellen els pous. ha explicat que els actuals taps "no poden prolongar-se per molt de temps" i s'ha d'adoptar una solució que "només pot estar orientada a la clausura" del magatzem de gas Castor.

Segons ha explicat, noves solucions temporals només implicarien "costos difícilment justificables" i ha manifestat que la decisió del Govern és actuar per a no incórrer en costos addicionals.