Sumar punts gràcies al català ja no serà tan fàcil. El Govern eleva al C1 el nivell de català requerit per ser considerat meritori en les sol·licituds dels aspirants a presidir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i les audiències provincials. L'enduriment de les condicions s'inclou a la renovació del conveni entre la Generalitat i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sobre els títols acreditatius del coneixement oral i escrit de la llengua catalana, i que han de ser valorats com a mèrit a l’hora de proveir les places de la presidència del TSJC i les audiències provincials. D’acord amb el futur conveni, el nivell de català requerit com a mèrit per als aspirants a aquestes places passa del B2 al C1 de suficiència del català (o titulacions superiors). Aquestes acreditacions hauran de ser expedides per la Secretaria de Política Lingüística o pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) del Departament de Justícia.

El Govern apuja el nivell de català requerit per sumar punts

Tot i que saber català no és una obligació, acreditar-ne el nivell sovint fa sumar punts als aspirants a llocs de treball públics, com és el cas de la presidència del TSJC i les audiències. Per tant, aquest canvi no endureix el nivell de català requerit per accedir a la plaça de funcionari, sinó que fa que sumar punts per saber-ne només sigui possible per aquells que, com a mínim, tinguin el C1. El CGPJ és qui estableix els criteris de valoració dels coneixements de les llengües cooficials per concursar als òrgans judicials en els territoris on hi ha la cooficialitat d’un idioma diferent del castellà. El primer acord de col·laboració en matèria de normalització lingüística entre el CGPJ i la Generalitat es remunta al 2 d’abril de 1992 i es va actualitzar el novembre del 2000. El nou conveni renova el text signat entre les parts l’any 1999 sobre l’acreditació de coneixements de llengua catalana.

Fomentar el català a la justícia

L’acord, que tindrà una vigència de quatre anys, també establirà la formació del personal docent de l’Escola Judicial. L’objectiu és que els professors de l’Escola Judicial adquireixin un nivell de competència mínima en llengua catalana que els permeti atendre amb més eficàcia qualsevol de les actuacions dutes a terme en català. Així, el CGPJ assumeix el compromís d’incloure la formació en llengua catalana dins de l’oferta formativa dels alumnes de l’Escola Judicial, mentre que el Departament de Justícia es compromet a desenvolupar, a través del CEJFE i de la Secretaria per a l’Administració de Justícia, les diferents activitats formatives de català, en modalitat presencial o en línia i emetre els certificats acreditatius dels diferents nivells que assoleixin els alumnes.