L'avantprojecte de la Llei de Protecció, Drets i Benestar dels Animals, impulsat per la ministra d'Unidas Podemos Ione Belarra, prohibeix la cria domèstica de qualsevol mascota i preveu entre 500 i 10.000 euros de multa si aquestes procreen. A més a més, obliga a esterilitzar tots els gats. En cas d'aprovar-se al Congrés dels Diputats la llei que proposa el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2023, la prohibició de criar afectarà tots els particulars, a excepció dels que es donin d'alta a l'anomenat Registre de Criadors d'Animals de Companyia.

Per tant, només els que s'hi registrin quedaran exempts d'aquesta mesura, que afectaria completament la tradicional cria a les cases d'animals domèstics -com gossos, gats, ocells i altres espècies-. La pràctica està particularment estesa a entorns rurals. La mesura es troba recollida expressament a l'article 27 de l'avantprojecte de llei: "Queden expressament prohibides les activitats següents sobre animals de companyia", adverteix aquest. En un dels apartats s'especifica que no es permetrà "la cria de qualsevol espècie d'animal de companyia per criadors no inscrits al Registre de Criadors d'Animals de Companyia".

Les infraccions greus preveuen multes de fins a 50.000

L'avantprojecte detalla que, en cas d'incórrer més de dues vegades en una infracció lleu, aquesta passarà a considerar-se greu, amb sancions previstes de 10.001 a 50.000 euros. Seguint aquesta mateixa línia, l'article 26 de l'avantprojecte, on s'especifiquen les "obligacions específiques respecte als animals de companyia", contempla en un dels apartats l'obligació d'"identificar mitjançant microxip i procedir a l'esterilització quirúrgica de tots els gats abans dels sis mesos d'edat". De nou, amb una excepció, a aquells gats inscrits al registre d'identificació com a reproductors i a nom d'un criador registrat al Registre de Criadors d'animals de companyia.

Mascotes legals i il·legals

La prohibició de criar mascotes no és l'únic aspecte controvertit de l'avantprojecte de llei. Aquest també contempla la creació d'un "llistat positiu d'animals de companyia". És un catàleg on constaran les espècies legals mascotes. En cas d'aprovar-se aquesta norma al Congrés dels Diputats, les que no figurin en aquest compendi seran considerades il·legals, i hauran de ser confiscades per conservar-les en zoològics o aquaris.

La Llei de Protecció, Drets i Benestar dels Animals, entre moltes altres coses, estableix que a partir d'ara els espanyols hauran de contractar una assegurança per a tots els tipus de gos. Els propietaris hauran de comptar amb una pòlissa de responsabilitat civil independentment de la raça. Aquesta obligatorietat posada en marxa per Ione Belarra al seu ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 suposarà als espanyols pagar 245 milions l'any, si es té en compte que hi ha set milions de gossos, segons l'Associació Nacional de Fabricants d'Animals d'Aliments de Companyia, i cadascun haurà de pagar com a mínim 25 euros.