La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha encarregat un informe jurídic al secretari general de la cambra, Xavier Muro, sobre la sessió constitutiva del proper dia 17 de gener i el quòrum necessari i la possibilitat de delegar el vot.

Així, Forcadell accepta la petició del PSC de demanar un posicionament als lletrats del Parlament, però només per a aquelles qüestions relatives a la sessió constitutiva, deixant fora de l’informe que encarrega els temes que els socialistes plantejaven referits a la investidura. Segons fonts properes a Forcadell, tant la presidenta com el secretari general han convingut que aquestes darreres qüestions s’hauran de plantejar ja a la nova Mesa del Parlament, un cop constituïda la cambra i engegada la legislatura.

Concretament, la part que els socialistes reclamaven per a un informe dels lletrats i que poden ser aplicables a la sessió constitutiva demanava pels “efectes jurídics de la no assistència d'alguns dels diputats a la sessió convocada pel pròxim 17 de gener a efectes de quòrum”, i la “possibilitat de la utilització de l'article 93 del reglament, relatiu a la delegació de vot, per part d'aquells diputats que es troben en supòsits diferents als previstos en el citat article”. 

La resta de qüestions que demanava incloure a l’informe el PSC fa referència a la presència o no del candidat a la presidència de la Generalitat en una investidura i a la delegació de la seva intervenció davant els diputats del ple. Això, però, Forcadell no ho inclou en el llistat d’aspectes sobre els que els lletrats s’hauran de posicionar.