El Tribunal Europeu de Drets Humans ha denegat a un grup de familiars de les víctimes dels GAL i el Batallón Vasco Español que eren membres d'ETA el dret a ser compensats addicionalment perquè cap d'ells havia estat imputat per delictes de terrorisme i, per tant, no se'ls aplica el dret a la "presumpció d'innocència".

Els familiars reclamaven que Espanya només podia denegar aquesta ajuda basant-se en una condemna penal i no en informes policials. Per aquest motiu, van demanar al tribunal amb seu a Estrasburg que declarés la seva presumpció d'innocència per permetre les indemnitzacions.

Tanmateix, els magistrats han constatat que no hi havia cap "càrrec penal" contra ells i que, per tant, no els hi pot aplicar el dret a la presumpció d'innocència perquè aquest només s'atorga a persones acusades formalment d'una infracció, segons el Conveni Europeu de Drets Humans.

En la seva decisió el TEDH assenyala que les autoritats espanyoles van justificar que eren membres d'ETA en part amb informacions en "llibres i publicacions periodístiques" i no amb procediments judicials.