El Consell de Ministres ha aprovat presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei 8/2015, de 10 de juny, del govern de la Generalitat per la qual es va crear el municipi de Medinyà, al Gironès, després de segregar-se del terme municipal de Sant Julià de Ramis. La raó que s’argumenta és que la norma catalana vulnera la llei de bases de Règim Local, que estableix que els nous municipis hauran de tenir, almenys, cinc mil habitants. En el cas de Medinyà, al 2014 tenia uns 900 habitants, lluny d'aquesta xifra. 

El govern espanyol estima que l'esmentada llei catalana vulnera els articles 13.2 i 9 de la llei reguladora de les bases de Règim Local, dictada a l'empara de l'article 149 de la Constitució, que contempla que la creació o supressió de municipis, així com l'alteració de termes municipals, es regularan per la legislació de les comunitats autònomes sobre règim local, encara que respectant sempre les regles bàsiques que estableix l'esmentada llei. Per això, l'executiu central argumenta que s'incorre en "inconstitucionalitat indirecta".

En el text del recurs, el govern espanyol també recorda que la jurisprudència del Tribunal Constitucional estipula que la regulació de l’element territorial i la relació amb la resta dels elements que componen l’estructura municipal és competència estatal.

Governació lamenta el recurs

El departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha manifestat en un comunicat la seva disconformitat amb la decisió i "lamenta" el recurs. En aquest sentit, la Generalitat defensa que Medinyà compleix tots els requisits legals per recuperar la condició de municipi i el seguirà com a tal, segons recull la nota de premsa. És més, considera que el recurs és una ingerència en les seves competències i un atac a la sobirania del Parlament que va aprovar la seva creació. Per això, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, es reunirà diumenge amb la comissió gestora del municipi per traslladar-li el suport del govern.

tribunal constitucional TC
Tribunal Constitucional El Constitucional suspèn la Llei Catalana de l'Esport El Nacional