Enmig de la polèmica pel rescat de les autopistes radials, el ministre de Foment Íñigo de la Serna assegura que l'Estat estaria disposat que hi hagués mecanismes independents per supervisar la concessió de licitacions públiques. De la Serna feia al·lusió durant la sessió de control al Govern espanyol a l'Oficina Nacional d'Avaluació, que a parer seu es podria encarregar "perfectament" de la tasca. A més, ha afegit que es posaran en marxa mesures perquè l'Estat pugui actuar si es multipliquen els costos de licitació.

Els problemes sobre el cost de les d'obres públiques emergeixen sovint per una manca d'avaluació prèvia dels contractes amb les concessionàries. El mateix De la Serna va afirmar que l'impacte del rescat a les radials sobre les arques de l'Estat era "difícil de calcular". Això passa també per la complexitat del procés de responsabilitat patrimonial de l'administració. "És una quantitat que s'haurà de fixar després del procés de liquidació, que segur que serà objecte de litigi, i per tant en aquests moments el govern no pot saber quin pot ser l'abast d'aquesta reclamació", va indicar. 

Segons De la Serna, el procés no culminarà fins d'aquí a un mínim de sis mesos, quan expiren els procediments judicials de les autopistes en fallida fruit del sobrecost de les expropiacions i la caiguda del trànsit. Són la R-2, R-3, R-4, la R-5, M-12, AP-41, la A-36, Aucosta i Ciralsa. "És un procediment judicial on no existeix decisió política sinó que estem sotmesos a la situació en què es troben les autopistes que estan en procés de liquidació", va dir De la Serna, assegurant que l'objectiu és que les autopistes "puguin obrir l'endemà" al rescat. 

Segons el ministre, totes es troben en processos judicials on ja s'ha declarat el concurs de creditors i els administradors concursals han fet els informes definitius. L'Estat ara ha de respondre per la responsabilitat patrimonial, on en tres dels casos s'ha de fer efectiva l'1 de juliol del 2017, mentre que a la resta es presentaran plans de liquidació que "dependran del procés judicial de cadascuna d'elles", va explicar.