Espanya és l’estat de la Unió Europea que acumula més procediments d’infracció per aplicar de forma tardana o transposar incorrectament la legislació europea. Així ho indica la Comissió Europea en un informe que revela que el desembre del 2018 l’Estat tenia gairebé un centenar de processos oberts.

Dels 97 procediments d’infracció pendents, 27 van ser iniciats el mateix 2018, mentre que la resta van començar abans i encara no s’han tancat. La majoria dels procediments incoats tenen a veure amb la mala aplicació o l’aplicació tardana de regles sobre el mercat interior de la UE i les PIMES, el medi ambient i la mobilitat.

Com a conseqüència dels incompliments reiterats, l’any passat la Comissió Europa va portar Espanya davant del TJUE i va sol·licitar la imposició de sancions econòmiques per tres afers.