La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) va aportar 21 milions d’euros dels diners rebuts per part de l’Estat a l’organització Càritas. Segons avança Público, aquesta quantitat correspon només al 2,12% dels 992,4 milions que l’Església va percebre entre 2011 i 2014.

De les aportacions que va obtenir la CEE dels ciutadans que van marcar l’X a la declaració de la renda, més enllà del 2% destinat a Càritas, la resta dels diners van servir per sufragar les despeses de funcionament de la diòcesi, la Seguretat Social del clergat, l’activitat pastoral dins l’Estat i a l’estranger, i el sou dels bisbes.

Creixement de Càritas malgrat l’escassa aportació de la CEE

Tot i que la contribució econòmica de la Conferència Episcopal a Càritas va créixer de quatre a sis milions entre 2011 i 2014, la quantitat aportada a l’organització és mínima i fa que aquesta hagi de dependre d’altres donacions.

Càritas rep una contribució més elevada mitjançant la casella de “fins socials”, que va aportar-li més de vint milions anuals, així com de subvencions autonòmiques, estatals i internacionals. Malgrat això, el principal finançador de l’organització és el sector privat (persones físiques, empreses i altres entitats), del qual obté dos terços dels diners que després utilitza per a funcions caritatives.

Amb tot, les despeses de Càritas han augmentat en els darrers anys, passant dels 259,7 milions d’euros el 2011 a 305,6 milions el 2014, el que representa un creixement del 22%.