ERC ha perdut una altra votació al Parlament, i el PSC i Junts han aprovat per via única una modificació del Fons de Transició Nuclear, mentre els comuns s'han abstingut. Cs també ha votat a favor de la iniciativa. La proposició socialista, consensuada amb Junts, augmenta del 20% actual a un 50% el percentatge de la recaptació de l'impost a les nuclears, i destina a aquest fons a finançar el desenvolupament socioeconòmic i la transició energètica de les zones afectades, a més de crear un òrgan de govern del fons i fixar-ne la composició. En concret beneficiarà els municipis de les zones I i II del Pla d‟Emergència Nuclear Exterior de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs, conegut com a Penta. Així mateix, s'estableix que l'àmbit territorial dels fons correspon als municipis catalans que es troben a un radi que no superi els 30 quilòmetres, concèntric a les centrals nuclears, i limita l'accés a les partides a les poblacions més allunyades de les centrals que superin els 12.000 habitants.

Els grups parlamentaris han presentat un total de 13 esmenes, una a la totalitat del PP --que s'ha rebutjat--, i 12 a l'articulat: cinc conjuntes de PSC i Junts, que han prosperat; dues de la CUP i tres d'ERC -totes elles declinades- i dues dels comuns --que han retirat durant el debat--. Joaquim Paladella (PSC) ha defensat les esmenes socialistes per promoure que els recursos arribin als ajuntaments i a les empreses que són dins de les zones de planificació I i II del Penta, i ha criticat que "fins avui no hi ha arribat ni un sol cèntim d'euro". Per la seva banda, la diputada de Junts Irene Negre ha destacat que la mesura ajudarà que la població que viu a les zones Penta I i II puguin "tenir un futur pròsper" després del tancament de les nuclears, i ha insistit que està en joc el futur de la zona.

En canvi, la diputada d'ERC Maria Jesús Vinya ha acusat tots dos partits "d'electoralisme descarnat" i de fer una reforma "en contra del territori". " Veiem renéixer la sociovergència al territori", ha deixat anar. En les seves esmenes, que han estat rebutjades, ERC intentava limitar a 25 kilòmetres el radi de municipis beneficiats, i volia menys paper dels alcaldes d'Ascó i Vandellós.

La iniciativa aprovada implica modificar la Llei de mesures fiscals i financeres aprovada el 2020. ERC va portar la proposició del PSC al Consell de Garanties Estatutàries i aquest ha dictaminat per unanimitat que no vulnera la Constitució ni l'Estatut.