Òbviament, hi estan en contra. Les entitats espanyolistes Escuela de Todos i Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) veuen el decret del català com un acte de "desobediència", mentre que "l'única resposta que cap a les decisions judicials és que tots els alumnes catalans rebin una part de la seva docència en castellà". Així s'han expressat en un comunicat difós aquest dilluns després que s'hagi donat a conèixer el decret del Govern, que estableix que les quotes són inaplicables. 

Les plataformes han lamentat que es "confirma que el Departament d'Educació no remetrà cap instrucció per donar compliment a allò que ordena el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en la interlocutòria del 4 de maig", que fixava aquest 31 de maig com a data límit per fer complir la sentència del 16 de desembre del 2020 perquè tots els alumnes catalans rebin un mínim del 25 de la seva docència en castellà. "En aquests dies cap instrucció s'ha emès per part del conseller per donar compliment a aquesta resolució i avui s'ha confirmat que no emetrà cap resolució en aquest sentit", han criticat.

El 25% de castellà

Escuela de Todos i l'AEB han manifestat que "la desobediència clara, frontal i explícita a les decisions judicials per part dels poders públics és una fallida de l'estat de dret que ha de ser reparada per tots els mitjans dels quals es disposi". "I a tal fi emplacem a tots els actors polítics a utilitzar els recursos dels quals disposen per a aconseguir la plena aplicació de la Constitució i de les sentències dels tribunals", han afegit. Han retret que el Govern ha expressat "que la resposta a les decisions dels tribunals, que exigeixen una presència mínima de castellà en la docència, és el decret llei que ha aprovat el consell de govern de la Generalitat i que pretén servir de via per a eludir el compliment de l'esmentada sentència". "És una afirmació que no se sosté", han precisat.

Ambdues entitats han insistit en el fet que "l'única resposta que cap a les decisions judicials esmentades és que tots els alumnes catalans rebin una part de la seva docència, no inferior al 25%, en castellà". Llavors, han recordat que "en cas que la Generalitat entengui que hi ha hagut una modificació legislativa que impedeix el compliment de la sentència així ho haurà d'indicar al TSJC, qui podrà valorar-lo". "Però en tant no es produeixi una decisió del TSJC sobre la incidència de la nova normativa en les decisions judicials adoptades, aquestes continuen sent plenament obligatòries", han detallat.

Un escrit davant del TSJC

Les plataformes han reconegut que "el text del decret llei aprovat no contradiu el que s'estableix en les decisions judicials, perquè en cap moment exclou que tant el castellà com el català són llengües que han de ser utilitzades com vehiculars i d'aprenentatge en el sistema educatiu català i és, per tant, compatible amb el que s'estableix en les esmentades decisions" judicials. Tanmateix, han aclarit que la inaplicació de quotes "no pot tenir com a efecte negar l'exigència constitucional que totes dues llengües oficials siguin utilitzades en l'ensenyament i que en cas que alguna d'elles rebi el tractament d'una llengua estrangera hagi de corregir-se aquesta situació". "Sigui com sigui, les prescripcions del decret llei no són aplicables al mínim vehicular del castellà i del català", han assenyalat.

Amb tot, han tornat a la idea que el 31 de maig és la data límit per a la introducció del 25% de castellà i que el govern espanyol té una "responsabilitat especial" en el seu compliment. "Disposa de mecanismes per a aconseguir que la Generalitat justi el seu comportament a les exigències constitucionals", han advertit. En qualsevol cas, Escuela de todos i l'AEB s'encarregaran de tot: presentaran "un escrit davant del TSJC denunciant la desobediència i demanant mesures d'execució immediata".