Retirar el nom del president de la Generalitat, Lluís Companys, assassinat pel règim franquista, del passeig que porta el seu nom a Barcelona. Aquesta és la proposta de l’entitat espanyolista Convivencia Cívica Catalana, que ha demanat a l’Ajuntament de Barcelona que es canviï el nom d’aquesta via, així com el de l’Estadi Olímpic Lluís Companys i una placa amb el seu nom al Castell de Montjuïc, allà on va ser afusellat.

Segons avança ABC, l’entitat espanyolista considera que eliminar del nomenclàtor barceloní el president Companys es pot fer en aplicació de la llei de Memòria Històrica i ha presentat un requeriment sota l’amenaça d’obrir una via judicial contenciosa administrativa en un termini de tres mesos.

L’entitat, presidida per l’advocat Ángel Escolano —que ha representat famílies contràries a l’escolarització en català—, considera que la llei avala la petició, tot i que aquesta específicament assenyala que cal retirar “escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura”. Convivencia Cívica considera que aquest redactat no fa distinció de bàndols i que eliminar el nom del president afusellat suposaria una reparació de totes les víctimes de la Guerra d’Espanya.